Hva er utgående balanse (UB)

Den utgående balansen i regnskapet ditt viser summen av alle eiendeler, egenkapital og gjeld. Utgående balanse blir også kalt avslutningsbalanse, fordi du kan se den når du avslutter en regnskapsperiode. 

Den utgående balansen i regnskapet ditt viser summen av alle eiendeler, egenkapital og gjeld. Utgående balanse blir også kalt avslutningsbalanse, fordi du kan se den når du avslutter en regnskapsperiode. 

Helt enkelt gir den utgående balansen deg en oversikt over hvordan det står til med økonomien i bedriften din. Du finner den ved å gå til rapporten som heter saldobalanse i regnskapsprogrammet ditt. Der ser du hvor stor del av eiendelene som er finansiert av egenkapitalen til bedriften og hvor stor del som er finansiert med gjeld

Saldobalansen stiller opp alle kontoene i regnskapet ditt, og i saldobalanserapporten velger du hvilken periode du vil se. Det kan for eksempel være et år eller en termin. Balansen som står i rapporten i slutten av en periode er den utgående balansen. 

Blir inngående balanse for neste periode

Når du avslutter et regnskapsår, tar du utgående balanse med deg til neste regnskapsår. Det betyr at den utgående balansen fra slutten av regnskapet i 2020, blir den inngående balansen for regnskapet i 2021. Den inngående balansen viser status på økonomien i firmaet ved starten av et nytt år. 

Inngående balanse

Leter du etter inngående balanse? Les mer om det her eller se hvordan du legger inn inngående balanse i Conta

Slik finner du utgående balanse

I Conta finner du den utgående balansen til bedriften din i saldobalansen. Gå til RAPPORTER > SALDOBALANSE.

Hvis du skal bruke den utgående balansen til å begynne å føre regnskap i et annet program, er det viktig at regnskapet er helt avsluttet før du tar ut saldorapporten. Når du avslutter regnskapet må du huske å ta med årsavslutningsposteringer.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!