Hva er aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du aksjer, blir du medeier i det selskapet du investerer i. Aksjeselskapet bestemmer selv hvor mange aksjeandeler selskapet skal ha og hva de skal koste når de starter opp.

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du aksjer, blir du medeier i det selskapet du investerer i. Aksjeselskapet bestemmer selv hvor mange aksjeandeler selskapet skal ha og hva de skal koste når de starter opp.

Hvor stor eierandel du har, er antall aksjer du eier i forhold til det totale antall av aksjene som er i selskapet.

Aksjene kan kjøpes under etableringen av et aksjeselskap eller kan bli kjøpt og solgt ved en senere anledning. Kjøper du aksjene i en bedrift under etableringen er du med på å bestemme hvor stor andel du skal eie av selskapet, hvor mange aksjer som er i selskapet og hva aksjene skal koste.

Starte aksjeselskap?

Vil du starte et aksjeselskap? Registrer deg på Starte-as, og få hjelp til registreringen.

Hva er verdien av en aksje?

Prisen og verdien av en aksje er to ulike ting. Prisen er det du betaler for aksjen, mens verdien kan endre over tiden og etter hvordan markedet oppfører seg. Mange investerer i aksjer i håp om å få en avkastning ved at aksjen øker i verdi. Aksjekursen, altså verdien til aksjene, vil variere i forhold til selskapets underliggende verdier, fremtidsutsikter, markedet og trender.

Hvem kan kjøpe aksjer?

Er du myndig og over 18 år kan du investere. Skal du investere i aksjer kan du enten kjøpe enkeltaksjer eller investere i et aksjefond. Det kan være lurt å huske på at aksjekjøp følger med seg risiko, og bankene vil ta et gebyr for aksjekjøp. Setter du pengene dine i et aksjefond, trenger du ikke tenke på dette.

Er selskapet ditt børsnotert står det fritt for hvem som helst å kjøpe aksjene. Du kan få nye investorer i selskapet ditt uten å være på børsen, men da avtales det mellom bedrift og investor.

Hvem kan selge aksjer?

Eier du aksjer enten privat eller gjennom en bedrift står du i utgangspunktet fri til å selge deler eller alle aksjene dine når du ønsker det. 

Hvordan bokføre kjøp og salg av aksjer?

Når selskapet ditt eier aksjer i et annet selskap, føres det på forskjellige kontoer basert på om det er en langsiktig investering eller en kortsiktig investering (et år eller under er kortsiktig). Kortsiktige aksjeinvesteringer føres på en konto som begynner på 18, f.eks 1810 og langsiktige aksjeinvesteringer bokføres på en konto som begynner på 13, f.eks 1350.

Prøv Conta sitt regnskapsprogram gratis i 30 dager! Her kan du bokføre aksjene dine, helt på egenhånd.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!