Hva er import

Import stammer fra det latinske ordet importare som betyr å innføre. Det brukes når vi snakker om kjøp av varer og tjenester fra utlandet.

Import stammer fra det latinske ordet importare som betyr å innføre. Det brukes når vi snakker om kjøp av varer og tjenester fra utlandet.

Det er det motsatte av eksport, som er å frakte varer og tjenester ut av landet. En importør er en person, firma eller organisasjon som tar inn varer og tjenester fra utlandet.

Dette må du tenke på når du importerer varer og tjenester til Norge

De aller fleste forbrukervarer kan importeres inn til Norge uten at det er krav om å få tillatelse i forkant. Men for en rekke varer og varetyper vil det være krav om registrering og godkjenning, eller at det er særskilte krav til disse produktene.

Ved import er det i hovedsak tre typer avgifter du som importør bør være klar over: merverdiavgift, særavtaler og toll. Som hovedregel skal norsk MVA legges til på importerte varer. I tillegg er det særavtaler på import av for eksempel tobakk og alkohol. Produkter som mat, dyrefor og tekstiler har også en avgift du må betale. 

Skal du importere varer inn til Norge bør du gå gjennom alle reglene fra Tollvesenet som handler om de type produkter du planlegger å importere. 

Slik bokfører du import i regnskapet

Når du kjøper en vare fra utlandet må du registrere fakturaen med MVA-kode 21 (0 prosent MVA). Deretter registrerer du MVA separat med kode 81 eller 82, avhengig av om du har fradragsrett eller ikke, når du får regningen fra fraktselskapet. 

Mange norske bedrifter kjøper tjenester fra utlandet, som for eksempel annonsering på Facebook og Instagram eller webinartjenester. Dette skal som regel betales med 25 prosent MVA. Tjenester fra utlandet skal registreres med MVA-kode 86 for at det skal bli riktig i MVA-meldingen.  Les mer om MVA på import av varer og tjenester og hvordan det føres i regnskapet

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!