Hva er næringsoppgave

De aller fleste bedrifter må levere næringsoppgaven sammen med skattemeldingen. Som regel skal enkeltpersonforetak levere Næringsoppgave 1, mens aksjeselskap skal levere Næringsoppgave 2. Eneste unntaket er bedrifter som har en omsetning under 50 000 kroner i løpet av et år, de trenger ikke levere næringsoppgave. 

De aller fleste bedrifter må levere næringsoppgaven sammen med skattemeldingen. Som regel skal enkeltpersonforetak levere Næringsoppgave 1, mens aksjeselskap skal levere Næringsoppgave 2. Eneste unntaket er bedrifter som har en omsetning under 50 000 kroner i løpet av et år, de trenger ikke levere næringsoppgave. 

I 2023 blir næringsoppgaven gradvis endret til næringsspesifikasjon. Fra 2023 har Næringsoppgave 1 blitt erstattet med næringspesifikasjon for enkeltpersonforetak. Akjseselskap kan fremdeles levere Næringsoppgave 2 i 2023 for 2022, men i 2024 vil også aksjeselskap måtte levere næringsspesifikasjon.

Næringsspesifikasjonen informerer Skatteetaten om hva som har skjedd i bedriften din i løpet av fjoråret. Sammen med skattemeldingen danner de to grunnlaget for hvor mye skatt du skal betale. 

Næringsoppgaven for enkeltpersonforetak

Innehavere av ENK leverer privat skattemelding med informasjon om enkeltpersonforetak, siden de er en og samme enhet. I tillegg skal de levere næringsspesfikasjon (tidligere Næringsoppgave 1).

Næringsspesifikasjonen er en forenklet utgave av Næringsoppgave 1 og erstatter også eventuelle vedlegg du tidligere har levert inn.  Dette sparer enkeltpersonforetak for massevis av tid og minimerer sjansen for å levere feil opplysninger. I Conta kan du sende næringsspesfikasjonen direkte fra regnskapsprogrammet.


Les mer om skattemelding og næringsspesifikasjon for ENK

Slik leverer du næringsspesifikasjon direkte fra Conta til Altinn.


Næringsoppgaven for AS

Eiere av AS skal levere skattemelding for bedriften sin, i tillegg til Næringsoppgave 2. De fleste leverer næringsoppgaven i et eget program. Du finner tallene du trenger i saldorapporten i regnskapsprogrammet. Fra 2024 skal alle aksjeselskap også levere næringsspesfikasjon.

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Hva slags informasjon skal være med i næringsoppgaven?

Næringsspesifikasjonen inneholder generell info om bedriften din, som bedriftsnavn, organisasjonsnummer, og eventuell regnskapsfører eller revisor hvis du har det.  

Alle summene fra de forskjellige regnskapskontoene dine er med i næringsspesifikasjonen, men mange av dem er slått sammen i en post. Næringspesifikasjonen vil vise om du har bruttofortjeneste, utstående hos kunder og om bedriften din har underskudd eller overskudd. 

Les mer om næringsspesifikasjonen

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!