Hva er immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler er eiendeler i en virksomhet som ikke er fysiske gjenstander, men ting i selskapet som har verdi.

Immaterielle eiendeler er eiendeler i en virksomhet som ikke er fysiske gjenstander, men ting i selskapet som har verdi.

Dette er for eksempel verdien av varemerket ditt, forretningsnavn, logo, forskning og utvikling og lignende. Goodwill anses for eksempel å være en immateriell eiendel. Dette er blant annet verdien på omdømme eller merkevaren til bedriften din.

Goodwill er en immateriell eiendel

Goodwill anses å være en immateriell eiendel fordi en bedrift med en sterk merkevare eller godt omdømme kan ha større verdi. Selges et selskap med bra goodwill, vil prisen være høyere enn selskapets bokførte verdi. Differansen her er selskapets goodwill. I regnskapet går goodwill under anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lenger periode.


Hvordan bokføre immaterielle eiendeler? 


For å kunne føre en immateriell eiendel i balansen, må eiendelen oppfylle noen krav. Den må regnes som sannsynlig at den kan gi økonomiske fordeler til selskapet og anskaffelseskostnaden for eiendelen må kunne måles. Du kan ikke bare sette verdien på logoen din og merkevaren din til en urimelig høy sum.

Er disse kriteriene oppfylt kan for eksempel kostnader til forskning og utvikling balanseføres i selskapets regnskap, i stedet for å kostnadsføres i resultatregnskapet til bedriften.

Trenger du et regnskapsprogram? Hvorfor ikke prøve Norges smarteste? Conta er enkelt og smart, perfekt for deg som vil føre hele eller deler av regnskapet selv.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!