Hva er nedskriving

Nedskriving vil si å redusere verdien av en eiendel regnskapsmessig fordi verdien er lavere enn bokført verdi, og det forventes ikke at verdien på eiendelen vil øke. 

Nedskriving vil si å redusere verdien av en eiendel regnskapsmessig fordi verdien er lavere enn bokført verdi, og det forventes ikke at verdien på eiendelen vil øke. 

Det kan være aktuelt med nedskriving av verdi for alle typer eiendeler. Likevel er det nok mest vanlig på langsiktige aksjeinvesteringer og fordringer. Nedskriving på aksjer kan bli nødvendig hvis den reelle verdien synker i forhold til hva som er ført i regnskapet. Dette er for å justere verdien slik at den bokførte verdien ikke blir høyere enn verdien på aksjene. 

Prøv regnskapsprogrammet til Conta

Et annet eksempel på nedskriving kan være av et varelager som er ukurans. Et varelager som reduserer verdien av varelageret regnskapsmessig, men ikke skattemessig. At et varelager er ukurans vil si at en uskadet vare har sunket i verdi hos kunden på grunn av redusert kjøpekraft. 

Et eksempel på et ukurans varelager kan være at det er klær fra fjoråret som synker i verdi hos kunden fordi det ikke lenger er på mote. Nye moteriktige varer vil ha høyere verdi hos kunden. Selv om klesplagget i seg selv i utgangspunktet har kostet det samme. 

Hvem gjelder nedskriving for? 

Siden nedskriving er regnskapsmessig gjelder det ikke for enkeltpersonforetak som bruker næringsspesifikasjon. Nedskriving er noe bokføringspliktige bedrifter må forholde seg til, selv om for mange bedrifter ikke vil være aktuelt å nedskrive og andre kanskje ikke vil bruke det så ofte. 

Hva er forskjellen på nedskriving og avskrivning? 

De to begrepene kan ligne på hverandre, men har ikke samme betydning. Å avskrive betyr at du fradragsfører verdifallet på en eiendel etter hvert som den brukes. Nedskrivning er derfor å endre verdien i regnskapet etter som at eiendelen ikke lenger har samme verdi. Avskrivning derimot er å fradragsføre verdifallet etter bruk. 

Les mer om avskrivning og hvordan du avskriver i Conta

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!