Hva er MVA-kode

De aller fleste bedrifter må betale merverdiavgift (MVA) på varene eller tjenestene de selger og kjøper. Når du fakturerer og bokfører må du sørge for å bruke riktig MVA-kode. 

De aller fleste bedrifter må betale merverdiavgift (MVA) på varene eller tjenestene de selger og kjøper. Når du fakturerer og bokfører må du sørge for å bruke riktig MVA-kode. 

Hvor mye du skal betale i merverdiavgift, kommer an på hvilken MVA-sats som gjelder for din bransje. For å fakturere og bokføre MVA må du bruke MVA-kode.

Det er viktig å bokføre og fakturere med riktig MVA-kode for at MVA-meldingen skal bli riktig. Det er derfor viktig at du har kontroll på hvilken MVA-kode som gjelder for din bedrift. Noen bedrifter kan også ha to MVA-koder, dette avgjøres etter hva du selger av varer og tjenester. 
Noen koder kan ha samme sats, men det er fremdeles viktig å velge riktig for å få det plassert på riktig plass i regnskapet. For eksempel har både fritatt MVA og unntatt MVA 0 prosent i sats, men de har ulike plasseringer i regnskapet og ulike regler.

LES OGSÅ: Slik bruker du MVA-koder i regnskapet

Trenger du et regnskapsprogram? Hva med Norges smarteste? Prøv Conta gratis!


Prøv Conta

Unntatt MVA og fritatt MVA

Selv om bedriften din er fritatt MVA eller unntatt MVA er det viktig å bruke riktig MVA-kode i regnskapet og på fakturaer. Både fritatt MVA og unntatt MVA har begge en sats på 0 prosent. Det er likevel ulike regler. Unntatt MVA har verken MVA på egne varer og tjenester, og får ikke fradrag på varer og tjenester du kjøper inn. 

Når du selger noe som er fritatt MVA, kan du få MVA-fradrag for ting du kjøper inn til bedriften.

Ulike koder for inngående og utgående MVA

Det brukes ulike MVA-koder for inngående og utgående MVA. Inngående MVA er MVA på ting du kjøper, mens utgående MVA er MVA på det du selger. Når du leverer MVA-meldingen vil regnestykket vise hvor mye du har betalt (inngående MVA) i MVA og hvor mye du har samlet inn (utgående). Dette regnestykket viser MVA-oppgjøret, og om du skylder penger eller skal motta penger. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!