Hva er kundeliste

Det ligger i navnet at en kundeliste er en liste over kundene til en virksomhet. Kundelisten inneholder informasjon som navn og adresse som det gjør det lettere å ha kontroll over hvilke kunder man har. Kundeliste kalles ofte kundekartotek.  

Det ligger i navnet at en kundeliste er en liste over kundene til en virksomhet. Kundelisten inneholder informasjon som navn og adresse som det gjør det lettere å ha kontroll over hvilke kunder man har. Kundeliste kalles ofte kundekartotek.  

Kundelister kan ofte eksporteres og importeres i ulike system som blant annet regnskapsprogram som Conta. Det gjør det lettere å ta med seg slik informasjon hvis du bytter programmer. Har du lister utenom programvare, må du overføre lister manuelt.

Hvilke bedrifter bruker kundelister? 

Det er mange ulike bransjer som har kundelister. Innholdet i listene vil variere etter hva slags informasjon som er relevant for bransjen.

Et regnskapsbyrå vil ha en kundeliste over alle kundene sine med vanlig kontaktinformasjon, i tillegg til at de har tilgang på regnskapet deres. En snekker vil ha telefonnummer og navn på alle kunder, kanskje en e-postadresse og informasjon om oppdrag.

Har du derimot en klesbutikk har du ikke en oversikt over alle kundene dine. Du kan kanskje ha et utvalg som har satt seg opp på å motta nyhetsbrev eller bli medlem i kundeklubben. Uten om det vil dokumentasjon på handel være det en butikk har. Det er ikke vanlig er mulig for butikker å ha kundelister over alle kundene.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!