Hva er god regnskapsskikk

God regnskapsskikk som supplerer regnskapsloven under forhold som ikke er direkte regulert i loven og går mer i detalj enn det regnskapsloven gjør. Dette er et begrep som er i utvikling.

God regnskapsskikk som supplerer regnskapsloven under forhold som ikke er direkte regulert i loven og går mer i detalj enn det regnskapsloven gjør. Dette er et begrep som er i utvikling.

Det er rett og slett godtatte normer i regnskap og regnskapspraksis, og brukes når bedrifter skal utarbeide årsregnskap

Når brukes god regnskapsskikk? 

Du skal selvsagt føre regnskap etter lover, regler og standarder til vanlig. Men når vi snakker om god skikk innen regnskap er det ofte i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap. Er bedriften din regnskapspliktig så skal du også levere årsregnskap.

Det kan dukke opp forhold i regnskapet som ikke står beskrevet i regnskapsloven, og da gjelder det å følge normer i regnskapspraksis.

Hva er forskjellen på god regnskapsskikk og regnskapsprinsipper? 

Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapsprinsipper. Dette er prinsipper du skal følge, og som er en del av regnskapsloven. God regnskapsskikk går utover hva som står i loven, og er en måte å føre regnskapet på. For noen små foretak kan det være god regnskapsskikk å se vekk fra noen av regnskapsprinsippene, fordi de ikke gjelder for den bedriften.

Ønsker du hjelp til å utarbeide årsregnskap og følge normer i regnskapet kan du bruke en regnskapsfører. Finn en regnskapsfører her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!