Hva er finansskatt

Kort fortalt er finansskatt en skatt som skal betales av selskaper med ansatte som driver innen finansiering og forsikring. Gjerne også kalt et finansforetak. Finansskatt er en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren. 

Kort fortalt er finansskatt en skatt som skal betales av selskaper med ansatte som driver innen finansiering og forsikring. Gjerne også kalt et finansforetak. Finansskatt er en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren. 

Et finansforetak er et foretak som driver tjenester innen bank, kreditt, finansiering, pensjon, forsikring eller betaling. Dette er foretak som utøver aktiviteter som omfattes av det som kalles næringshovedområde K – Finansiering og forsikringsvirksomhet. 

Finansskatt er en skatt som ble innført i 2017. Formålet med finansskatten er å kompensere for merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester fordi dette gjør det bedre for dem å velge egne tjenester foran andres tjenester som er MVA-belagt.

Hvordan betale finansskatt? 

Finansskatten er en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren. Den utgjør fem prosent av lønnsgrunnlaget i virksomheten. Siden det er en skatt på lønn, skal den oppgis i a-meldingen for bedriftene det gjelder. 


I likhet med arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, skal finansskatt betales elektronisk med KID-nummer annen hver måned. Husk å bruke riktig KID-nummer når det skal betales. Konto og KID-nummer til arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk finner du i lønnssystemet du bruker. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!