Hva er moms

Moms, nå MVA, er en avgift som du betaler til staten ved salg av varer og tjenester som inngår i prosesser som gir en vare merverdi.  

Moms, nå MVA, er en avgift som du betaler til staten ved salg av varer og tjenester som inngår i prosesser som gir en vare merverdi.  

Avgiften for merverdi heter nå merverdiavgift (MVA), men var tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms). Selv om det ikke er noe som heter moms lenger, er det fremdeles mange som bruker det når de snakker om MVA. 

Hva er moms? 


Moms er som nevnt det tidligere navnet for merverdiavgift (MVA) og er avgiften du betaler til staten ved salg av varer og tjenester som gir merverdi. 

Har bedriften din en inntekt på over 50 00 kroner i løpet av et år, må du være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Det vil si at moms er noe så og si alle bedrifter må forholde seg til. Pengene under grensen på 50 000 kroner er unntatt merverdiavgift. 

Når du selger en vare eller tjeneste krever du inn MVA fra kunden. Dette skjer enten ved at du baker MVA inn i prisen du presenterer til kunden eller at det er et tillegg til prisen. Det er aller vanligst å ha MVA inkludert i prisen til kunden, fordi det er det som oppleves ryddigst utad. Dette varierer selvsagt fra bransje til bransje, og noen bransjer er det vanligere å legge til MVA på den totale summen.

Har du handlet på matbutikken for eksempel, vil du se nederst hvor mye av summen du betalte som var MVA. MVA inngår i matvareprisene. 

Hvordan levere inn moms? 

Du krever inn moms eller MVA for varene og tjenestene dine, men dette er ikke penger du får beholde selv. I løpet av året skal bedriften din regne ut og levere MVA-melding. Noen bedrifter sender inn MVA-melding årlig, men det er vanligst å sende seks ganger i året.

Se alle regnskapsfrister

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!