Hva er aksjeselskap

Aksjeselskap, ofte forkortet AS, er den vanligste selskapsformen i Norge. Om lag 3 av 5 norske bedrifter er et AS. Når du driver et AS så er bedriften en egen juridisk enhet, til forskjell fra enkeltpersonforetak hvor bedrift og person er ett.

Aksjeselskap, ofte forkortet AS, er den vanligste selskapsformen i Norge. Om lag 3 av 5 norske bedrifter er et AS. Når du driver et AS så er bedriften en egen juridisk enhet, til forskjell fra enkeltpersonforetak hvor bedrift og person er ett.

Skal du ha store verdier i firmaet ditt, ansatte eller vil drive med en viss risiko, er AS anbefalt fordi det gir en sikkerhet ved å skille deg som privatperson fra bedriften. I tillegg får du alle fordeler som en ansatt har, siden du kan ansette deg selv i aksjeselskapet. For å starte et AS må trenger du minst 30 000 kroner i aksjekapital.

Et AS ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien.

I et aksjeselskap kan det være en eller flere eiere, og eierforholdet bestemmes av aksjer. Eierforholdet vises i den til hver tid oppdaterte aksjeeierboken. Alle aksjeselskap må ha en aksjeeierbok, som til enhver tid skal være oppdatert på eierforholdet i bedriften.

Når du stifter AS skal du bestemme hvor mange aksjer som skal være i bedriften og hva verdien på disse er. Om du starter AS med noen andre må dere bestemme hvor mange aksjer dere skal eie hver. Det trenger ikke deles likt hvis dere ikke ønsker det. Summen på aksjene må minst dekke kravet om aksjekapitalen på 30 000 ved oppstart. 

Hvordan starte et aksjeselskap? 

Skal du starte et AS kan du bruke en oppstartsside som hjelper deg å registrere aksjeselskapet, eller registrere selv på Altinn. Du vil motta et gebyr for registreringen på 5 570 kroner fra Foretaksregisteret, dette er et engangsgebyr. Selve registreringen tar som regel 1-2 uker. Husk at du må ha aksjekapital på minimum 30 000 kroner.

Starte aksjeselskap?

Vil du starte et aksjeselskap? Registrer deg på Starte-as, og få hjelp til registreringen.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!