Hva er årsbalanse

Årsbalanse er summen av hva selskapet ditt eier og skylder i slutten av et år. Du finner det bedriften eier og skylder på kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet. 

Årsbalanse er summen av hva selskapet ditt eier og skylder i slutten av et år. Du finner det bedriften eier og skylder på kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet. 

Balanse kalles årsbalanse når du sjekker den for et helt år. Du kan også sjekke balansen for andre perioder enn et år. Da kalles det bare balanse. 

Hva brukes årsbalanse til?

Du bruker årsbalanse til å sjekke statusen til bedriften din ved slutten av et år. I balanserapporten får du oversikt over kontoene 1000 til 2999 i regnskapet, og kan se hva bedriften eier og skylder. Kontoene som begynner på 1 og 2 følger SAF-T-standarden og viser eiendeler og egenkapital/gjeld. 

Når regnskapsåret avsluttes skal balansen gå i null. Det er fordi du bruker dobbel bokføring i regnskapet: alt skal føres på pluss på en konto i regnskapet og i minus en annen. Eiendeler føres som positive verdier og egenkapital/gjeld føres som negative verdier. 

Hvis balansen ikke går i null når du har avsluttet året, er sjansen stor for at du har bokført noe feil. Da er det enkelt å gå tilbake i balansen for å finne feilen. 

Du trenger årsbalanse hvis du skal bytte fra et regnskapsprogram til et annet. Bytter du ved ved starten av et nytt regnskapsår trenger du kun årsbalansen, mens hvis du bytter midt i et år så må du ha hele saldobalansen

Finn årsbalanse i Conta

Når du vil se årsbalansen, går du til RAPPORTER > REGNSKAPSRAPPORTER. Du velger selv hvilken periode du vil se balansen for i nedtrekksmenyen. Når du velger et helt år, får du årsbalansen.

I balanserapporten ser du eiendeler øverst, og under finner du egenkapital og gjeld. Eiendeler gir deg en oversikt over hva firmaet ditt eier og hva du har tilgode, mens egenkapital og gjeld viser deg hvordan du har finansiert eiendelene, altså hvordan du skaffet pengene som ble brukt til å kjøpe eiendelene.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!