Hva er kassebeholdning

Kassebeholdning kan kanskje høres ut som hvor mye som ligger i kasseapparatet til de som driver butikk. Det er ikke så langt unna, men kassebeholdning består vanligvis av pengene bedriften disponerer.

Kassebeholdning kan kanskje høres ut som hvor mye som ligger i kasseapparatet til de som driver butikk. Det er ikke så langt unna, men kassebeholdning består vanligvis av pengene bedriften disponerer.

I noen sammenhenger kan også virksomhetens likvide midler som lett kan omgjøres til kontanter inkluderes i kassebeholdningen. 

Kassebeholdning blir også kalt for kontantbeholdning. Dette gjelder derfor bare de fysiske pengene bedriften har, det består vanligvis av penger i et kassaapparat eller penger som oppbevares fysisk en boks eller kasse. 

Hvordan bokføre kassebeholdning i regnskapet? 

Kassebeholdningen anses å som et omløpsmiddel og skal derfor regnes som bedriftens eiendeler. Derfor skal kassebeholdningen føres i balansen i regnskapet ditt.

Når du har en kassebeholdning, er selskapet pliktig til å ha en kassedagbok der det daglig telles opp kontantbeholdning og signeres på at det er riktig. Denne kassedagboken skal da kunne avstemmes mot regnskapet ved å sjekke at beløpet ført i kassedagboken, det vil si beløpet som faktisk er i kassen, stemmer med det beløpet regnskapet sier er i kassen. 

Kassebeholdning står på konto 1900 Kontanter i regnskapet.

Trenger du et regnskapsprogram? Hva med å bokføre helt på egenhånd i Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!