Hva er kontantstrøm

Kontantstrøm, også kalt betalingsstrøm eller cash flow, er et regnskapsuttrykk som brukes for å vise differansen mellom utbetalinger og innbetalinger i en regnskapsperiode i en bedrift. Kontantstrøm er et begrep som er mye brukt i forbindelse med finansieringsanalyse i en virksomhet. 

Kontantstrøm, også kalt betalingsstrøm eller cash flow, er et regnskapsuttrykk som brukes for å vise differansen mellom utbetalinger og innbetalinger i en regnskapsperiode i en bedrift. Kontantstrøm er et begrep som er mye brukt i forbindelse med finansieringsanalyse i en virksomhet. 

Når du skal regne ut en virksomhet sin kontantstrøm, setter du utgifter og inntekter opp mot hverandre. Dette skal du gjøre før eventuelle avskrivninger. Det kan for eksempel være utbetalinger for driftskostnader, skatt og finansieringskostnader satt opp mot driftsinntekter og finansinntekter. 

Andre kostnader og inntekter er ikke med i utregningen, et eksempel på noe som ikke er med i kontantstrømmen er avskrivning av eiendeler. Utregningen viser om bedriften har hatt overskudd eller underskudd i regnskapsperioden. Overskudd er også kalt positiv kontantstrøm og underskudd kalles negativ kontantstrøm. Om du har en positiv kontantstrøm vil bedriften din anses å være likvid, det vil si at du kan betale for deg.

Viser det seg at bedriften din har en negativ kontantstrøm, at det er mer utgifter enn inntekter, så må du vurdere om du gjør noen endringer for bedriften eller låner mer kapital. Bedriften sin likviditet er derfor dårligere hvis du har en negativ kontantstrøm. Har du negativ kontantstrøm bør du analysere hvilke deler av driften din som tjener penger, og hva du kanskje kan kutte ned på.

Hva er kontantstrømanalyse?

En kontantstrømanalyse viser den økonomiske tilstanden til en bedrift og har en detaljert oversikt over kontantstrømmen i bedriften. Analysen viser alle innbetalinger og utbetalinger som påvirker økonomien til bedriften. En slikt analyse kan være viktig å bruke når du skal budsjettere eller gjøre endringer i bedriften.

Til forskjell fra årsregnskap, så tar kontantstrømanalyse kun med faktiske innbetalinger og utbetalinger. I et årsregnskap er også ubetalte fakturaer og oppdrag inkludert. Kontantstrømanalyse kan også bli kalt for kontantstrømoppstilling. 

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!