Hva er ANS

ANS står for Ansvarlig selskap og er en type selskapsform vi har i Norge. For å starte et ANS må dere være minst to personer som starter opp en virksomhet sammen.

ANS står for Ansvarlig selskap og er en type selskapsform vi har i Norge. For å starte et ANS må dere være minst to personer som starter opp en virksomhet sammen.

Hvis dere velger å starte ANS bør dere samarbeide godt, virksomheten bør kreve få investeringer og det bør være liten økonomisk risiko. Dette er fordi dere har personlig risiko i en slik type bedrift, på samme måte som i et enkeltpersonforetak. Skal dere ha store innkjøp, varelager eller annen risiko er det sikrere å velge annen selskapsform. 

ANS passer for lav økonomisk risiko 

Et ansvarlig selskap krever ingen aksjekapital. Du kan imidlertid ikke være ansatt i egen bedrift, og det drives med full personlig risiko. Når du driver et ANS har du på samme linje med ENK, ikke rett på alle sosiale rettigheter som for eksempel sykepenger, slik som vanlige ansatte har. Det er også lite investorvennlig. Derfor bør du tenke deg godt om før du starter et ANS.

Skal bedriften deres ha liten økonomisk risiko og ingen store planer om vekst eller investeringer, kan dere likevel vurdere å starte et ANS. En av fordelene er at dere slipper å stille med en stor aksjekapital. Det kan være greit hvis dere vil drive en bedrift med lav aktivitet. I tillegg er det raskt å starte opp. 

Hvordan starte et ANS? 

Du kan starte bedriften gjennom Samordnet registermelding i Altinn, og har et gebyr på 2 250 kroner for registreringen. Når registreringen er godkjent vil du motta et organisasjonsnummer.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!