Hva er åpningsbalanse

Åpningsbalanse er et av stiftelsesdokumentene du kan sette opp når du starter et aksjeselskap. Dokumentet viser en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i et aksjeselskap ved oppstart. Den viser altså hva bedriften eier og skylder. 

Åpningsbalanse er et av stiftelsesdokumentene du kan sette opp når du starter et aksjeselskap. Dokumentet viser en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i et aksjeselskap ved oppstart. Den viser altså hva bedriften eier og skylder. 

Du trenger ikke å få noen til å godkjenne åpningsbalansen, men banken, regnskapsføreren din eller en revisor på godkjenne at pengene som står i åpningsbalansen faktisk er på konto.

Hva inneholder åpningsbalansen?

For mange vil åpningsbalanse kun bestå av aksjekapitalen, som må være minimum 30 000 kroner når du starter et aksjeselskap. Hvis du kun har pengeinnskudd når du starter opp, kan banken eller en regnskapsfører godkjenne åpningsbalansen. 

Skal du derimot ta inn gjenstander, eiendom eller lignende som en del av aksjekapitalen, også kalt tingsinnskudd, må åpningsbalansen godkjennes av en revisor. Det er fordi revisoren må bekrefte at den er satt opp etter reglene i regnskapsloven.

Hvis du skal gjøre om et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap, vil du mest sannsynlig ha tingsinnskudd i åpningsbalansen din. 

Når du starter et aksjeselskap via Starte-AS.no fyller du ut et enkelt bestillingsskjema, så ordner vi de lovmessige stiftelsesdokumentene du trenger.

Hvordan bokføre åpningsbalanse

Når du har startet et selskap bokfører du åpningsbalansen i regnskapet. Det gjør du ved å legge inn aksjekapital, og eventuelle tingsinskudd som det her:

Aksjekapital skal bokføres på konto 2000 Aksjekapital, sammen med et stiftelsesdokument som bekrefter aksjekapitalen. Hvis du har 30 000 i aksjekapital, vil bokføringen se slik ut:

+ 30 000 kroner på konto 1920 Bankkonto
– 30 000 kroner på konto 2000 Aksjekapital

Aksjekapitalen går i pluss på bankkontoen fordi aksjekapitalen er et innskudd til bedriften.

Når du skal bokføre tingsinnskudd, velger du eiendelskonto etter hvilken type eiendel det gjelder og hva slags verdi den har. Eiendelen føres på debet (pluss) fordi det er en verdi du har i bedriften. 

Les mer om å bokføre aksjekapital i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!