Hva er omsetning

Omsetning er alle inntektene til en bedrift i løpet av en gitt tidsperiode. Dette kommer fra fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter. Omsetning gjelder både varer du har fått betalt for, og varer og tjenester du venter på betaling på. 

Omsetning er alle inntektene til en bedrift i løpet av en gitt tidsperiode. Dette kommer fra fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter. Omsetning gjelder både varer du har fått betalt for, og varer og tjenester du venter på betaling på. 

Omsetning er altså alle penger inn i bedriften, og kan også kalles salgsinntekter. For å vite hva overskuddet er må du trekke fra alle kostnader. Overskuddet kalles profitt.

Driver du en butikk snakker vi om omsetningen som alle salgene av varer du har hatt i løpet av for eksempel en måned. Dette gjelder alle salg, både de du har fått betalt for og de som ikke har fått betaling ennå. Mange butikker har omsetningsmål de ønsker å nå hver måned. 

Selger du varer eller tjenester med betaling gjennom faktura kalles dette også omsetning, men siden betalingen ikke skjer samtidig som salget vil det bokføres litt annerledes i regnskapet.

For de fleste bedrifter vil omsetningen variere fra måned til måned. Noen bedrifter vil ha en mer stabil omsetning gjennom året, mens andre bedrifter er avhengig av en høy omsetning i sesonger for å kunne drive i perioder med lavere omsetning. 


Hvordan bokføre omsetning i regnskapet? 

Selger du varer og tjenester med innbetaling gjennom faktura må du huske å periodisere omsetningen riktig.

Først registrerer du kjøpet hvor omsetning på inntektskontoen blir satt i minus (kredit) og kundens konto satt i pluss (debet). Dette er fordi bedriften har solgt en vare eller tjeneste, og kunden har mottatt en vare eller tjeneste. 

Den vanligste kontoen for omsetning er konto 3000, men inntektskontoer vil fordeles etter hva slags type MVA det er. Konto 3000 er for 25% MVA. Når du fakturerer og velger riktig type MVA vil dette bli bokført riktig i regnskapssystemet. 

Når kunden har betalt for seg skal du kreditere kunden i regnskapet, og bankkontoen blir debitert. Da registrerer du innbetaling på bankkontoen i firmaet, og at kunden har gjort opp for seg. Du vil da ha balanse i regnskapet og ha bokført korrekt. 

I Conta kan du se omsetning ved å gå på RAPPORTER > RESULTAT. Kontoene som begynner på 3, og ligger øverst i rapporten under Driftsinntekter vil vise omsetningen. 

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!