Hva er fakturanummer

Alle fakturaer og regninger skal ha et unikt og kontrollerbart fakturanummer som identifiserer dem. Dette er et krav i bokføringsloven.

Alle fakturaer og regninger skal ha et unikt og kontrollerbart fakturanummer som identifiserer dem. Dette er et krav i bokføringsloven.

For at en faktura skal være et gyldig salgsdokument, må den ha et fakturanummer. Det kan ikke være hvilket som helst nummer; det finnes nemlig strenge regler for hvordan du skal bruke fakturanummeret. 

Bokføringsforskriften slår fast at:

Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Les mer om hva en faktura må inneholde

Krav til ubrutt nummerrekke med fakturanummer

For å kunne spore alle fakturaene du sender ut, må de ha et unikt nummer i en uavbrutt nummerrekke. Første gangen du lager en faktura kan du starte på akkurat det nummeret du vil, men da må du fortsette å lage neste faktura med neste nummer, og så videre. Mange velger å starte på 1 eller 1001. Da fortsetter fakturaene på 1002, 1003, 1004 og så langt du tenker å fakturere. 

Hvis du bytter til et nytt fakturaprogram, skal den første fakturaen i det nye programmet fortsette på nummerrekken fra det gamle. Altså; Hvis den siste fakturaen du sendte hadde nummer 1089, skal du starte på nummer 1090 i det nye systemet. 

Første gang du skal lage en faktura i Conta, blir du bedt om å legge inn hva som skal være første fakturanummer. Se hvordan:


Fordi nummerrekken skal være uavbrutt, er det heller ikke lov å slette en faktura. Det er også ulovlig å endre den etter at den er utstedt. Hvis du har sendt en faktura som inneholder feil, må du derfor lage en kreditnota for å nulle den ut. 

Bruk et godkjent fakturaprogram

Fakturanummeret skal være enten maskinelt eller forhåndstrykt for å være gyldig. Den desidert enkleste måten å sikre at det blir riktig er ved å bruke et godkjent fakturaprogram. 

I et fakturaprogram som Conta, blir fakturanummeret automatisk generert hver gang du lager en faktura eller kreditnota, så du slipper å passe på at fakturaene dine følger reglene og oppfyller alle krav. 

Fakturaprogrammet til Conta er integrert sømløst med regnskapsprogrammet, noe som gjør det enda enklere å drive bedrift.

Alternativer til fakturaprogram

Mange lurer på om de kan bruke en fakturamal eller lage en egen faktura i Word. Svaret er helt enkelt nei. Det er faktisk ulovlig, fordi fakturanumrene ikke er forhåndstrykt og fordi det gir det mulighet til å redigere fakturaen etter at den er sendt ut. 

Det eneste lovlige alternativet til et fakturaprogram er å skrive den ut på forhåndsnummererte fakturablanketter slik som de gjorde i gamledager. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!