Hva er finanskapital

Finanskapital kjennetegnes ved at det er økonomiske verdier som veldig lett kan omsettes i kontanter, altså likvide midler.

Finanskapital kjennetegnes ved at det er økonomiske verdier som veldig lett kan omsettes i kontanter, altså likvide midler.

Dette inkluderer også nettopp kontanter både fysisk og i bank, så vel som aksjer, obligasjoner og andre verdipapir.

Hvordan skaffe finanskapital

Det finnes en rekke metoder en virksomhet kan skaffe finanskapital på: fra aksjekapitalen, ved omsetning og påfølgende overskudd, med investeringer fra investorer, og via diverse kreditt- og lånemetoder. 

Skal du starte firma med investor? Slik gjør du det.

En kan også skaffe kapital gjennom å selge virksomhetens eiendom og varige driftsmidler og dermed gjøre verdiene om til likvide midler, altså penger. Les mer om likviditet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter