Hva er finanskapital

Finanskapital kjennetegnes ved at det er økonomiske verdier som veldig lett kan omsettes i kontanter, altså likvide midler.

Finanskapital kjennetegnes ved at det er økonomiske verdier som veldig lett kan omsettes i kontanter, altså likvide midler.

Dette inkluderer også nettopp kontanter både fysisk og i bank, så vel som aksjer, obligasjoner og andre verdipapir.

Hvordan skaffe finanskapital

Det finnes en rekke metoder en virksomhet kan skaffe finanskapital på: fra aksjekapitalen, ved omsetning og påfølgende overskudd, med investeringer fra investorer, og via diverse kreditt- og lånemetoder. 

Skal du starte firma med investor? Slik gjør du det.

En kan også skaffe kapital gjennom å selge virksomhetens eiendom og varige driftsmidler og dermed gjøre verdiene om til likvide midler, altså penger. Les mer om likviditet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!