Hva er driftsmidler

Driftsmidler er ting som bedriften trenger for å produsere tingene eller tjenestene den skal selge. Dette kan være alt fra kontorrekvisita og PC, til maskiner på fabrikker og lignende.

Driftsmidler er ting som bedriften trenger for å produsere tingene eller tjenestene den skal selge. Dette kan være alt fra kontorrekvisita og PC, til maskiner på fabrikker og lignende.

Hva er varige driftsmidler?

Driftsmidler som er til varig eie eller bruk, kalles varige driftsmidler. Det er er fysiske eiendeler som fast eiendom, maskiner, inventar og transportmidler. 

Driftsmidler er «varige» hvis de skal vare mer enn 3 år, og har en verdi på over 30 000 kroner.

Eiendeler i regnskapet

Alle eiendeler bokføres på kontoklasse 1, med en positiv verdi. Gjeld føres på kontoklasse 2, med en negativ verdi. Til sammen skal disse gå i null, slik at det blir balanse i regnskapet.

Les mer om balanse.

Slik bokfører du

Varige driftsmidler skal bokføres i regnskapet på en konto som begynner på 1 i regnskapet. F.eks kjøp av en maskin føres pluss på konto 1200 og minus på leverandøren en kjøper det fra. Når en har bokført kjøp på en eiendelskonto i regnskapet må den avskrives. 

Avskrivning har to ulike metoder for avskrivning og som en kan velge mellom og det er saldoavskrivning og lineær avskrivning. For et enkeltpersonforetak som bruker næringsspesifikasjon må en bruke saldoavskrivning og alle selskap skal uansett bruke saldoavskrivning skattemessig i ligningspapirene. Med Conta går et smertefritt å levere næringsspesifikasjonen.

Saldoavskrivning beregnes basert på saldogrupper og gitte satser som bestemmes av myndighetene.

Se hvordan du bokfører avskrivning i Conta.

Bokføring i Conta

Kunstig intelligens hjelper deg med å velge riktig konto når du bokfører i Conta. I tillegg har vi en rekke hjelpevideoer, webinar, kurs og artikler som kan hjelpe deg på vei.

Slik bokfører du de vanligste bilagene i Conta:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!