Hva er styre

Et styre er en gruppe personer som leder og styrer en bedrift, organisasjon eller lignende. 

Et styre er en gruppe personer som leder og styrer en bedrift, organisasjon eller lignende. 

Hva gjør styret?

Styret fungerer som den øverste ledelsen i et selskap og skal for eksempel lage strategier og organisere virksomheten, lage budsjetter og retningslinjer, ansette daglig leder og eller passe på det som skjer i bedriften. Det innebærer å ha kontroll på både regnskap og forvaltning av formue. 

Det er aksjeloven som bestemmer et styre sine arbeidsoppgaver. Det er stor rom for tolkning i et styre sine arbeidsoppgaver og ansvar og det er også stor variasjon i hva et selskap trenger. Et aksjeselskap med kun én ansatt har for eksempel ikke det samme behov som et stort konsern med flere hundre ansatte. 

Et styre bør ha jevnlige møter for å følge opp hva som foregår i bedriften og ta nødvendige bestemmelser. Styret får ofte daglig leder eller andre ansvarlige i bedriften til å forberede saker til styremøtene med informasjon som styret må vurdere og ta beslutninger basert på. Daglig leder skal hver fjerde måned oppdatere styret om utviklingen i bedriften enten i møte eller skriftlig. 

Skal du starte din egen bedrift? Hos oss kan du starte aksjeselskap helt gratis.

Hva inneholder et styre?

Et styre kan ha kun ett medlem, men ofte er det flere. Hvis styret kun har ett medlem, er det denne personen som ansees som lederen av styret. 

I et aksjeselskap velges styrelederen under en generalforsamling, men hvis ikke, kan styret velge leder selv. Ansvarlige selskaper (ANS/DA) velger leder for styret under et selskapsmøte. 


Styrets ansvarsområder omfatter blant annet fastsettelse av planer og budsjetter, økonomisk kontroll, tilsyn med ledelsen og forsikring om forsvarlig organisering av virksomheten. For å effektivisere arbeidet med innkalling til styremøter og distribusjon av relevant informasjon, benyttes ofte en styreportal. Dette digitale verktøyet fungerer som en sentralisert plattform for alt styrearbeid, inkludert møteinnkallinger, referater, og dokumenter. Prøv Conta sin gratis styreportal Styrehjelp.

I større styrer er det vanlig å dele opp i flere roller. Du har da en styreleder og ofte en nestleder. I tillegg kan du ha en sekretær som skriver referat fra møtene, søknader og lignende og en økonomiansvarlig som for eksempel setter opp budsjetter og presenterer den økonomiske statusen i bedriften på styremøtene. Resten av styremedlemmene kan også ha forskjellige arbeidsoppgaver.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!