Hva er MVA-oppgjør

Merverdiavgiftsoppgjør eller MVA-oppgjør er pengene du enten skylder eller mottar etter du har levert inn en MVA-melding.

Merverdiavgiftsoppgjør eller MVA-oppgjør er pengene du enten skylder eller mottar etter du har levert inn en MVA-melding.

Alle firmaer som tjener over 50 000 kroner i løpet av 12 måneder, skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret og betale inn MVA for varer og tjenester som blir solgt. 

Som registrert i Merverdiavgiftsregisteret må du levere inn en MVA-melding til Skatteetaten seks ganger i året. MVA-meldingen inneholder informasjon om hva du har krevd inn i MVA for den perioden, og hva du har betalt i MVA til leverandører. 

Les mer om merverdiavgift (MVA).  

MVA-meldingen viser et regnestykke på om du skylder penger eller om du har penger tilgode. Det er dette som kalles for MVA-oppgjør. 

Hva skjer i et MVA-oppgjør?

Et MVA-oppgjør er enkelt forklart du eller staten som skal gjøre opp for dere. Det vil si at bedriften din enten betaler penger eller mottar penger. Du trenger ikke gjøre noe utregning selv, du fyller kun inn MVA-meldingen med riktige tall for den aktuelle perioden og det blir automatisk regnet ut. 

Sier MVA-meldingen at du skylder penger, vil du motta en kvittering i Altinn hvor du skal betale inn penger til Skatteetaten. Kvitteringen vil inneholde et kontonummer og et KID-nummer, i tillegg til summen du skal betale inn. Dette skal bokføres i regnskapet ditt som du ville gjort med en vanlig betaling. 

Husk at fristen for innbetalingen er den samme som for innlevering av MVA-meldingen. Se alle regnskapsfrister

Hvis du har penger tilgode trenger du ikke gjøre noe. Du vil motta penger inn på kontoen bedriften din er registrert med i Merverdiavgiftsregisteret innen tre uker etter at MVA-meldingen er godkjent. Husk at MVA-oppgjøret også skal bokføres, bruker du Conta vil MVA automatisk bokføres etter du har levert MVA-meldingen.

Les mer om hva du gjør med MVA-oppgjøret her.   

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!