Hva er kontantbeholdning

Kontantbeholdning er mengden kontanter eller likvide midler i et firma eller hos en privatperson. Det er en betegnelse for midlene du til enhver tid har til rådighet for å betale uforutsette utgifter og kortsiktige utgifter. 

Kontantbeholdning er mengden kontanter eller likvide midler i et firma eller hos en privatperson. Det er en betegnelse for midlene du til enhver tid har til rådighet for å betale uforutsette utgifter og kortsiktige utgifter. 

For en bedrift er dette ofte bankinnskudd og kontanter. For privatperson er dette kontanter og penger i banken. Selv om kontantbeholdning også gjelder bankinnskudd så blir det ofte brukt i sammenheng med bedrifter som har kassaapparat og derfor mottar kontanter i det daglige.  

Hvor skal kontantbeholdningen bokføres i regnskapet? 

I henhold til regnskapsloven skal kontantbeholdningen til en bedrift bokføres i balansen. Kontoer som starter på 1 og 2 viser hva bedriften din eier og hva du skylder. Til sammen blir dette det vi omtaler som balansen i regnskapet. 

LES OGSÅ: Dette er balanse

Dette er fordi kontantbeholdningen regnes for å være omløpsmidler i bedriften, og derfor også en del av virksomheten sine eiendeler. Kontantbeholdning går under konto 1900 Kontanter i regnskapet.

Eksempel på bokføring av kontantbeholdning

Si du for eksempel driver en restaurant og derfor har et godkjent kasseapparat med kontantbeholdning. Så tar du ut 300 kroner kontant fra kassen for å kjøpe inn blomster til inngangspartiet i restauranten.

Dette kjøpet skal deretter bokføres i regnskapet. Kjøpet bokføres på BILAG på REGISTRERE KJØP eller REGISTRERE BILAG. Da kan du sette blomstene på pluss (debet) på konto 6559 Annet driftsmateriale, som er en typisk konto for et sånt type kjøp. På minus (kredit) konto 1900 Kontanter, siden du har betalt penger med kontant fra kassaapparatet og ikke fra bankkontoen. Kvitteringen fra kjøpet legges ved som bilag.

Prøv Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!