Hva er kundefordring

Kundefordring er bedriftens pengekrav etter salg av varer eller tjenester, og er altså det kunden skylder deg. Når bedriften din sender ut en faktura, har du penger til gode fra kunden frem til varen eller tjenesten er betalt for.

Kundefordring er bedriftens pengekrav etter salg av varer eller tjenester, og er altså det kunden skylder deg. Når bedriften din sender ut en faktura, har du penger til gode fra kunden frem til varen eller tjenesten er betalt for.

Det er selve beløpet du har tilgode vi kaller for kundefordringer. 

Hvordan bokføre kundefordringer i regnskapet? 


Kundefordringer regnes for å være en eiendel, og går derfor under kontonummer 1500. Kundefordring på konto 1500 blir også merket med hvilken kunde det tilhører. Du kan da slå opp hvilke kunder som skylder deg penger og se hvor lenge det er siden de skulle ha betalt. Når du bokfører en inntekt skal beløpet føres pluss (debet) på konto 1500. Når du fører en innbetaling fra en kunde skal beløpet føres minus (kredit) på konto 1500. 

Det er to typer rapporter i regnskapet som omhandler kundefordringer og spesifiserer disse. Du finner begge rapportene under RAPPORTER og RESKONTRO. I en av rapportene kan du søke på ulike perioder eller se hvem som skylder en penger nå. Den andre rapporten viser aldersfordelt kundefordring som da viser hvor “gamle” fordringene dine er. Det kan være vanskeligere å få inn gamle fordringer kan det ofte være vanskeligere å få inn. Derfor må du ta høyde for at de kanskje ikke blir betalt.

Bokfør med Conta! Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!