Hva er driftskostnad

En driftskostnad er kostnader et firma har i forbindelse med nettopp driften av virksomheten.

En driftskostnad er kostnader et firma har i forbindelse med nettopp driften av virksomheten.

Typiske driftskostnader kan for eksempel være transport-, råvare- og lønnskostnader. 

Faste og variable driftskostnader

Driftskostnader deles ofte inn i faste og variable kostnader. De variable vil som navnet tilsier øke eller minke alt ettersom hvor mye firmaet produserer og selger, og de faste vil holde seg mer stabile og er typisk lønnskostnader, leie av lokaler, elektrisitet og lignende. 

Driftskostnader inngår i resultatregnskapet, som er en oppstilling av salgs- og driftsinntekt, minus varekostnader, driftskostnader og lønnskostnader, pluss renteinntekter, minus rentekostnader.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!