Hva er DA (Delt Ansvar)

DA eller Delt Ansvar / Ansvarlig Selskap, er en organisasjonsform som har mange fellestrekk med enkeltpersonforetak bortsett fra at ansvaret er fordelt på mer enn én person.

DA eller Delt Ansvar / Ansvarlig Selskap, er en organisasjonsform som har mange fellestrekk med enkeltpersonforetak bortsett fra at ansvaret er fordelt på mer enn én person.

Hva kjennetegner et DA-selskap?

Her er tingene som kjennetegner et DA:

  • Eies av minimum to personer (fysiske og/eller juridiske personer, eller aksjeselskaper) .
  • En grad av personlig ansvar for økonomien. Drives for eiernes egen regning og risiko. I DA er det avtalt i selskapsvedtektene hvor mye hver eier er ansvarlig for og du er bare ansvarlig for din andel av gjeld, mens i ANS er alle deltakere ubegrenset ansvarlig slik som i et ENK. 
  • Ingen krav til startkapital som du finner i et AS.
  • I likhet med enkeltpersonforetak kan ikke deltakerne være ansatt i selskapet (men det er mulig å ha ansatte).
  • Deltakerne har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere og må tegne eventuelle tilleggsforsikringer.
  • Er mindre investorvennlig sammenlignet med f.eks. aksjeselskaper.

Som du ser er det mange likheter med DA (delt ansvar) og enkeltpersonforetak, og organisasjonsformen er kanskje best egnet for små virksomheter med to personer som jobber spesielt godt sammen. 

Les mer om de forskjellige selskapsformene.

Vi anbefaler å rådføre dere med en regnskapsfører eller advokat i forkant for å avklare hva som kan være den beste selskapsformen for dere.

Delt ansvar og ansvarlig selskap

Det finnes også en annen form for ansvarlig selskap, kalt ANS (ansvarlig selskap). Det kan du lese mer om her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!