Hva er organisasjonsform

Organisasjonsform er betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke rettigheter og plikter som er gjeldende. Begrepene selskapsform og foretaksform kan også brukes.

Organisasjonsform er betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke rettigheter og plikter som er gjeldende. Begrepene selskapsform og foretaksform kan også brukes.

Organisasjonsformen bestemmes i oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven.

Når du skal starte bedrift må du velge hva slags type organisasjonsform du skal ha. De to vanligste typen virksomhet i Norge er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Hvordan velge organisasjonsform?

Før du skal starte bedrift må du kartlegge bedriftens behov for å finne ut hva slags type bedrift som lønner seg for deg. Du bør stille spørsmålet om hvor stor risiko det kommer til å være i bedriften, hvor stort varelager og mye kostnader du vil ha, hvor mye du må omsette for for å tjene penger og om du skal ha ansatte eller ikke.

Disse svarene kan hjelpe deg når du skal velge selskapsform. 

Hvilke organisasjonsformer finnes i Norge? 


Det finnes mange ulike organisasjonsformer i Norge. Du kan starte aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DA), norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) eller allmennaksjeselskap (ASA). 

Les mer om hvilke organisasjonsformer du kan velge mellom når du skal starte bedrift

Men de to vanligste å velge organisasjonsformene i Norge er enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Som innehaver av ENK regnes du og bedriften som samme enhet, og du har færre regler og retningslinjer å følge. I et ENK tar du ikke ut lønn, men pengene til bedriften og deg privat er det samme. Har bedriften din lav risiko og lite varelager kan dette være en passende organisasjonsform. 

I et AS er du eier, og du kan ansette deg selv. Som eier kan du ta ut overskudd, men som ansatt får du alle fordeler en vanlig ansatt har og kan ta ut lønn. Et AS er en egen juridisk enhet, som gjør det egnet for bedrifter med høyere risiko og varelager. 

Usikker på om du skal velge ENK eller AS? Les mer om forskjellene her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!