Hva er kostpris

Kostpris er den totale kostnaden for kjøp av varen inkludert ekstrakostnader som frakt, toll, forsikring og eventuell produksjon. Ordet anskaffelseskost er også brukt om kostpris.

Kostpris er den totale kostnaden for kjøp av varen inkludert ekstrakostnader som frakt, toll, forsikring og eventuell produksjon. Ordet anskaffelseskost er også brukt om kostpris.

Du kan dele kostpris inn i selvproduserte varer og i eksternt kjøpte varer.

Kostpris på selvproduserte varer er det det koster å produsere varen. Det vil si at du regner med alt av strøm, arbeidskraft, materiale osv. I eksternt kjøpte varer har du prisen for selve varen i tillegg til toll, frakt og andre kostnader som blir lagt til før du får varen.

Du bør regne på kostprisen før du starter produksjon eller bestiller varer. Først og fremst må du se hva kostprisen er. Deretter se hva du må selge varen eller tjenesten for for å tjene penger. Du må også vite hvor mye du må selge for at det er lønnsomt. I tillegg bør du regne ut den totale kostprisen ved flere ulike leverandører eller løsninger, for å se at du ikke velger en løsning som er unødvendig dyr. 

Hvordan bokføre kostpris? 

Kostpris er en felles betegnelse for den totale kostnaden av et produkt eller en tjeneste. Kostpris når du produserer selv vil ofte være mange ulike fakturaer og innkjøp, for eksempel strøm, leie av lokale og materiale. Kostprisen for eksternt kjøpte varer kan fort havne på samme faktura.  I et regnskap må du føre alle utgifter hver for seg, for å vise hva du har betalt for. 

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram! Enkelt bokføring, du kan klare helt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!