Hva er registrert revisor

En registrert revisor er en som utfører revisjonsoppdrag på virksomheter. Det vil si uavhengig kontroll og granskning på økonomien til en bedrift, for eksempel årsregnskapet til et revisjonspliktig aksjeselskap.

En registrert revisor er en som utfører revisjonsoppdrag på virksomheter. Det vil si uavhengig kontroll og granskning på økonomien til en bedrift, for eksempel årsregnskapet til et revisjonspliktig aksjeselskap.

Dette er for å sjekke at bedriften har fulgt de lovene og reglene de skal, og at de har bokført korrekt. 

En revisor kan også bidra med rådgiving eller godkjenning av verdier i en bedrift.

Å være revisor er en beskyttet tittel hvor man tidligere har trengt minimum en bachelorgrad i revisjon og regnskap. Før har det vært skilt mellom registrert revisor og statsautorisert revisor. En registrert revisor skal minimum ha en bachelorgrad, mens en statsautorisert revisor skal ha minimum mastergrad. 

Registrerte revisorer er nå statsautoriserte revisorer

Fra 1. januar 2021 bestemte Regjeringen at alle registrerte revisorer skal gå under tittelen statsautorisert revisor. Dette er for å kun ha en type revisor og er en del av den nye revisorloven. Alle registrerte revisorer fra før denne datoen får overført tittelen sin til statsautorisert revisor, selv om de ikke har mastergrad.

Videre fremover trengs det derfor en mastergrad for å bli revisor. Det finnes imidlertid en overgangsregel om at de som har påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon før 1. januar 2021 kan søke om godkjenning til statsautorisert revisor innen 31. desember 2025. 

Endringene gjør at revisjonsklienter ikke behøver å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!