Hva er regnskap

Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler og brukes i enten bedrifter, kommuner, organisasjoner eller også av noen privatpersoner. Et regnskap skal vise en oversikt over økonomien i en bedrift, hva penger brukes til og hvordan penger kommer inn i bedriften.

Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler og brukes i enten bedrifter, kommuner, organisasjoner eller også av noen privatpersoner. Et regnskap skal vise en oversikt over økonomien i en bedrift, hva penger brukes til og hvordan penger kommer inn i bedriften.

Regnskapet er viktig internt, men også for flere eksterne aktører som kunder, leverandører, banker, investorer, myndigheter og lignende.  

Hvilke bedrifter må føre regnskap? 

De aller fleste bedrifter i Norge er pålagt å føre regnskap. Dette er fordi regnskapet danner grunnlaget for flere av de lovpålagte oppgavene du skal rapportere inn til myndighetene i løpet av et år. Unntaket er enkeltpersonforetak som omsetter for under 50 000 kroner, men selv de tar nytte av å føre regnskap for å ha god oversikt over økonomien. 

Hvordan føre regnskap?

Har du under 600 bilag i året har du fullt lov til å føre regnskapet selv i et Excel-dokument hvis du ønsker det, men hvis du ikke har god kjennskap til regelverket vil det være lurt å investere i et regnskapsprogram. Det er en rimelig investering for en stor og nødvendig oppgave for bedriften. 

I Conta kan du både lage fakturaer og føre regnskapet ditt helt selv

I et regnskapsprogram vil det være lettere å få postene til å havne på riktig sted. Er du usikker på hvordan du skal føre regnskap eller kunne trengt litt hjelp kan du bruke regnskapsfører. Da kan du velge om dere deler på oppgavene eller om du setter alt bort. Husk at du uansett har ansvar for å sende inn alt av bilag til regnskapsfører.


LES OGSÅ: Last opp kvitteringer i farten, med Conta sin kvitteringapp 

Hva er forskjellen på bokføringspliktig og regnskapspliktig? 

Av bedrifter som fører regnskap i Norge hører du enten til de som er bokføringspliktig eller de som er regnskapspliktig.

De aller fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktig. Alle aksjeselskap er bokførings- og regnskapspliktige. Bokføringspliktige skal føre regnskap, de som i tillegg er regnskapspliktige må også sende inn et årsregnskap.

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!