Hva er råbalanse

Råbalanse er en oppstilling av alle kontoer, og viser summen av alle posteringer som er bokført på en konto. Det er en statusrapport over saldoen på de enkelte kontoene.

Råbalanse er en oppstilling av alle kontoer, og viser summen av alle posteringer som er bokført på en konto. Det er en statusrapport over saldoen på de enkelte kontoene.

Begrepet saldobalanse er også ofte brukt i stedet for råbalanse. 

Hva inneholder en råbalanse?

Råbalanse er en rapport som inneholder to kolonner med tall. Den ene kolonnen viser bevegelsene for perioden, mens den andre kolonnen viser den samlede saldoen. Du kan derfor sammenligne råbalansen med tidligere perioder.

Råbalansen, eller saldobalansen, viser status over kontoens saldo og balansen mellom eiendeler og gjeld. 

Bokføringen i råbalansen følger prinsippet om dobbel bokføring, slik som vi følger her i Norge. Det vil si at transaksjoner bokføres på debet (+) og kredit (-) for å vise hvor verdien har havnet og hvordan den har blitt betalt. Da går råbalansen i null og det er slik du vil at den skal være. 

I Conta går råbalansen under navnet saldobalanse. I Conta sitt regnskapsprogram finner råbalansen ved å klikke på RAPPORTER > SALDOBALANSE.  Les mer om saldobalanse i Conta

Når brukes en råbalanse?

Hvor ofte du får bruk for råbalanse eller saldobalansen, vil variere fra hva slags type bedrift du har. Det er i utgangspunktet en statusrapport hvor du kan se hvordan det ligger an med bedriften din. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!