Hva er egenkapital

Når vi snakker om egenkapital i en bedrift, er den en del av firmaet sin kapital som tilhører eierne. Egenkapitalen er kapital eierne i virksomheten har skutt inn selv, tjent opp over tid eller penger som er gjeninvestert i bedriften.

Når vi snakker om egenkapital i en bedrift, er den en del av firmaet sin kapital som tilhører eierne. Egenkapitalen er kapital eierne i virksomheten har skutt inn selv, tjent opp over tid eller penger som er gjeninvestert i bedriften.

I et enkeltpersonforetak er du og bedriften din ett, men du kan fremdeles ha en egen bankkonto med egenkapital. Det kan bety startkapital eller penger du har har tjent.  Alle egenkapitalkontoene i enkeltpersonforetak overføres til konto 2050 i regnskapet i forbindelse med årsavslutningen. Det vil si at når du begynner på et nytt år så skal sum i egenkapitalen stå på konto 2050 i regnskapet. 

For aksjeselskap er aksjekapitalen en del av egenkapitalen til selskapet.

Hvor skal egenkapital bokføres i regnskapet? 

Egenkapitalen skal bokføres på kontoklasse 2, som er gjeldskontoer i regnskapet. Det kan være litt forvirrende at penger du har skal på gjeldkonto. Men pengene skal på gjeldskonto fordi det er investerte penger, og ikke en inntekt

Du kan dele egenkapitalen i innskutt og opptjent. Innskutt egenkapital er kapital som eierne selv har satt inn i firmaet. Opptjent egenkapital derimot er overskudd i bedriften, som ikke blir tatt ut i utbytte. 

Vanlige egenkapitalkontoer det kan være greit å kjenne til for aksjeselskaper er:
2000 Aksjekapital

2030 Annen innskutt egenkapital

2050 Annen egenkapital

2080 Udekket tap

Vanlige egenkapitalkontoer det kan være greit å kjenne til for enkeltpersonforetak er:
2050 Annen egenkapital

2060 Privat konto

2068 Tilbakeføring for fri telefon 

Prøv Conta sitt regnskapsprogram! Her kan du bokføre helt på egenhånd. Enkelt og smart!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!