Hva er transaksjonsprinsippet

Transaksjonsprinsippet er et av regnskapsprinsippene. Regnskapsprinsippene er regler og veiledning for hvordan vi skal føre regnskap i Norge. 

Transaksjonsprinsippet er et av regnskapsprinsippene. Regnskapsprinsippene er regler og veiledning for hvordan vi skal føre regnskap i Norge. 

Transaksjonsprinsippet bestemmer at det du kjøper eller selger skal bokføres i regnskapet på samme dato som en tjeneste er utført eller en vare er levert til kunden. Du skal altså bokføre prisen som står på fakturaen på samme dag som du mottar fakturaen, ikke på datoen når fakturaen blir betalt. 

Eksempel på transaksjonsprinsippet

Snekker Andersen kjøper inn nytt verktøy til bedriften sin 28. april som han henter hos leverandør samme dag. Han får faktura på kjøpet, som han betaler 6. mai. 

Siden Snekker Andersen mottok varene og fakturaen 28. april, skal kjøpet bokføres den 28. april, selv om den ikke er betalt. 

Når han betaler fakturaen 6. mai, registrerer han dette i regnskapet

I regnskapet til Snekker Andersen skal altså fakturaen stå i april og betalingen i mai. 

Trenger du litt hjelp? Vi har over 150 regnskapspartnere i hele Norge som kan hjelpe deg med bokføringen.

Hva er regnskapsprinsippene?

Regnskapsprinsipper er et sett med regler for hvordan føre regnskap korrekt etter regnskapsloven. Alle bedrifter som har regnskapsplikt skal følge regnskapsprinsippene når de fører regnskap.

Det er likevel sterkt anbefalt at alle firmaer som fører regnskap, selv om de kun har bokføringsplikt, følger regnskapsprinsippene. Det er lovpålagt å føre regnskapet på korrekt måte for alle som kun har bokføringsplikt også, og regnskapsprinsippene hjelper til med dette. 

Slik tolker og følger du regnskapsloven.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!