Hva er lønn

Lønn er det du som ansatt mottar av arbeidsgiver for arbeidsinnsatsen din. For mange vil det bety en fast sum inn på konto hver måned, for andre kan det variere.

Lønn er det du som ansatt mottar av arbeidsgiver for arbeidsinnsatsen din. For mange vil det bety en fast sum inn på konto hver måned, for andre kan det variere.

Jobber du turnus, har bonuser og tillegg eller en varierende stillingsprosent, vil hver utbetaling være avhengig av hvor mye du har jobbet. 

I Norge operer vi i grunn heller ikke med en minstelønn. Det finnes bransjestandarder og vi har fagforeninger som utarbeider avtaler. En rekke bransjer har likevel en minstelønn for å sikre at ikke utenlandske arbeidere får dårligere lønn enn hva som er vanlig i Norge. Les mer om minstelønn på Arbeidstilsynet.no.

Når vi snakker om lønn deler vi det ofte inn i brutto og netto. Bruttolønnen din er alt du har tjent opp av lønn før du blir trukket i skatt eller andre trekk, for eksempel lunsjkostnad på jobb. Nettolønn er lønnen du faktisk får utbetalt etter skatt og eventuelle kostnader fra jobb er trukket fra. 

Hver gang du mottar lønn, skal arbeidsgiver gi deg en lønnsslipp som viser hva du har tjent den måneden og hvor mye som har blitt trukket i skatt. Har du fastlønn uten lønnstillegg og bonuser vil som regel hver måned se lik ut, men mange opererer for eksempel med halv skatt i desember. De som har timelønn, bonus eller helgetillegg vil kunne se utregningen for inntekten på lønnsslippen sin. 

Hvordan utbetale lønn til meg selv og mine ansatte?

For å få utbetalt lønn må du være ansatt i selskapet. Det vil si at hvis du er innehaver av et enkeltpersonforetak kan du ikke utbetale lønn på samme måte som til en ansatt i et selskap. Som innehaver av et ENK er dine og bedriftens penger det samme, som vil si at penger du tjener på et produkt eller tjeneste i bedriften din kan disponeres av deg som privatperson. 

Er du ansatt skal du få utbetalt lønn etter avtale, om det er månedlig eller hver 14. dag. Eier du et aksjeselskap må du være ansatt i selskapet for å motta lønnsutbytte. 

Når du har ansatte i bedriften, er det vanlig å bruke et lønnsprogram til å kjøre lønn. Den store fordelen med å bruke et lønnssystem, er at du kan kjøre lønn, sende ut lønnsslipp til ansatte, levere a-melding og bokføre fra samme system.

Når du kjører lønn med Conta blir skatten beregnet automatisk, a-meldingen kan leveres direkte til Altinn og du kan bokføre lønnsutbetalingene automatisk i regnskapet med få klikk.

Slik fungerer det:

Kjør lønn gratis

Hvordan bokføre lønn i regnskapet? 

Når du har ansatte som skal ha utbetalt lønn er det en rekke ting du må huske på. I tillegg til lønning, har du feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift å forholde deg til. Lønnen til ansatte skal bokføres på konto 5000 Lønn til ansatte.

Har du enkeltpersonforetak har du ikke lønning, men kan ta ut penger som du vil til privat bruk. Dette er fordi ENK og innehaver av ENK er samme juridske enhet.  

Lær hvordan du bokfører lønn i regnskapet og hvordan du gjør det i Conta. 

Lønn bokføres automatisk i regnskapet med Conta sitt lønnssystem.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!