Hva er gjeld

Gjeld er økonomisk begrep som betyr et pengekrav. Gjeld er penger du har lånt av andre, og som du må betale tilbake.

Gjeld er økonomisk begrep som betyr et pengekrav. Gjeld er penger du har lånt av andre, og som du må betale tilbake.

Gjelden har gjerne en betalingsplan og en dato for når det skal være innbetalt. Det er vanlig å for eksempel betale ned en fast sum i måneden på lånet. 

Debitor og kreditor

Når du har gjeld er du den som har lånt penger, også har du en motpart du har lånt penger av. Den som tar opp lånet og skylder penger, kalles på fagspråket for debitor. Den som låner ut pengene kalles ofte kreditor. Kreditor er ofte en bank du har lån hos eller en bedrift du ikke har betalt fakturaen til ennå.

Hvilken konto bokføres gjeld på i regnskapet?

Gjeld skal føres på kontoklasse 2. Kontoplanen er en oversikt over hvor du skal bokføre de ulike transaksjoner. Gjeldskonto, som er kontoklasse 2, er kontoen du bokfører gjeld og egenkapital.

Aksjekapital, egenkapital eller andre private innskudd skal også føres på en gjeldskonto. Det kan kanskje høres rart ut at penger du setter inn i firmaet blir bokført som gjeld, men det er fordi det blir ansett som et lån som eierne av et selskap kan ha tilgode på et senere tidspunkt.

Banklån, leverandørgjeld, skyldige penger for offentlige avgifter og lignende skal også bokføres i kontoklasse 2 i regnskapet. 

Trenger du et enkelt regnskapsprogram til bokføringen din? Prøv Conta, Norges smarteste regnskapsprogram.

Langsiktig og kortsiktig gjeld 

Gjelden din deles inn i langsiktig og kortsiktig pengekrav. Langsiktig gjeld er for eksempel et lån eller en penger du skylder en kredittinstitusjon som skal nedbetales over mer enn et år. Kortsiktig gjeld er penger som skal betales innen et år, dette er ofte leverandørgjeld eller penger du skylder offentlig myndigheter.

Les mer om gjeld og hvordan du bokfører det i regnskapet ditt

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!