Hva er tingsinnskudd

Når du starter et aksjeselskap må du ha en aksjekapital. Denne skal minst være på 30 000 kroner. Men den kan også være i form av tingsinnskudd.

Når du starter et aksjeselskap må du ha en aksjekapital. Denne skal minst være på 30 000 kroner. Men den kan også være i form av tingsinnskudd.

Skal bedriften din for eksempel endre foretaksform fra ENK til AS, kan du bruke tingsinnskudd til aksjekapitalen. Dette kommer av at du ofte har en jobb-PC eller annet utstyr fra da du drev ENK, og som skal videreføres til aksjeselskapet. Tingsinnskudd kan dekke hele eller deler av aksjekapitalen.

Vil du opprette et aksjeselskap? Få hjelp til registreringen på Starte-AS.no.

Hvilke ting kan gå som tingsinnskudd?

Etter aksjeloven er det et krav at tingsinnskuddet har en reell verdi for selskapet. Dette kan for eksempel være en PC.

For å kunne bruke ting i et tingsinnskudd kan det ikke ha pant på seg. Har du kjøpt noe på lån eller nedbetaling, kan det ikke brukes som tingsinnskudd.

Verdien på gjenstanden skal bekreftes av en revisor for at den skal være gyldig. Du kan derfor ikke bare sette en høy pris på en ting selv. Er tingen under tre måneder, kan det holde å legge ved en kvittering eller faktura fra selgeren. Er tingen eldre enn tre måneder, skal en profesjonell aktør vurdere verdien. For eksempel, skal du ha en bil med i tingsinnskuddet ditt, må en bilforhandler sette verdien på bilen og den må igjen godkjennes av en revisor. 

Hvem bør bruke tingsinnskudd? 

I utgangspunktet så vil det være mye enklere å stifte et aksjeselskap med bruk av aksjekapital. Har du tingsinnskudd vil det kreve både revisor og kanskje også at en profesjonell aktør vurderer verdien på gjenstanden. Dette koster penger, og vil derfor bli en ekstra kostnad du må ta hensyn til. 
Har du hatt et enkeltpersonforetak med verdier som for eksempel bil, anleggsmaskiner eller en dyr PC, kan likevel tingsinnskudd være en mulighet hvis du ønsker at bedriften skal bli et AS.

I startfasen til et selskap trenger du uansett penger til å betale blant annet gebyr for registrering og andre oppstartskostnader.  Derfor er det ofte ikke hensiktsmessig med tingsinnskudd kontra aksjekapital hvis det er snakk om mindre verdier. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!