Hva er kreditor

En kreditor er en som har krav på en ytelse, som regel dreier dette seg om et pengebeløp, som følge av å ha lånt ut penger eller levert en vare eller tjeneste. Kreditor er en som har penger til gode fra en annen part.

En kreditor er en som har krav på en ytelse, som regel dreier dette seg om et pengebeløp, som følge av å ha lånt ut penger eller levert en vare eller tjeneste. Kreditor er en som har penger til gode fra en annen part.

Den andre parten som er skyldig penger kalles debitor

En leverandør som har solgt en vare til en butikk er kreditor, mens butikken som har kjøpt derfra er debitor. Du blir på fagspråket regnet som kreditor eller debitor frem til varen eller tjenesten er betalt.

En kreditor kan også være en bank som har lånt ut penger eller et kredittkortselskap. Det kan også være en privatperson som har lånt ut penger. Når vi snakker om skyldte penger, snakker vi ofte om kreditor som krever inn. Betaler du ikke skyldig beløp til en kreditor innen tidsfristen, vil det påløpe renter og gebyr frem til du betaler.

Noen kreditorer, som for eksempel en leverandør skylder du kun en sum for varer bestilt. Med leverandører har du som regel en enighet om frist for å betale. Har du lånt penger av en bank, vil du ha renter å betale ned på i måneden i tillegg til avdrag på lånet.

Hvor finner jeg kreditorer i regnskapet? 

I regnskapet er en kreditor en du skylder penger. Kreditor vil vises i regnskapet på en konto som begynner på 2. Lån fra banken vil for eksempel ofte vises på konto 2240 og hva du skylder til leverandører vises på konto 2400. Aksjekapital og egenkapital ligger også på disse kontoene, fordi det er penger du har investert i bedriften.

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!