Hva er forretningsplan

I forbindelse med oppstart av bedrifter er det vanlig å utarbeide en plan for hvordan bedriften skal tjene penger. En forretningsplan og forretningsmodell er en måte å gjøre dette på. 

I forbindelse med oppstart av bedrifter er det vanlig å utarbeide en plan for hvordan bedriften skal tjene penger. En forretningsplan og forretningsmodell er en måte å gjøre dette på. 

Hva inneholder en forretningsplan?

Det finnes ingen fasit, men forretningsplanen sier gjerne noe om forretningsidéen, hva bedriften skal produsere og selge, hvilke kapital- og finansieringsbehov bedriften vil ha i oppstarten, hvordan den skal gå i pluss, hvem som er kundene og målgruppen, risikofaktorer, konkurranse fra andre aktører på markedet, osv. 

En forretningsplan er på ingen måte et lovpålagt dokument, men en metode for den som starter bedrift å skaffe seg oversikt, lage seg mål, og være til hjelp med å sette opp et realistisk budsjett. 

I tillegg kan forretningsplanen være noe som eventuelle investorer, potensielle samarbeidspartnere eller banker vil kreve å se før de vil investere i, eller finansiere satsingen din.

Se hvordan du lager en forretningsplan, steg for steg.

Finnes det en mal for forretningsplan?

En enkel måte å lage en forretningsmodell er å bruke “Business Model Canvas”. Det er en mal på kun én A4-side utviklet av Alexander Osterwalder, som hjelper deg med å kartlegge hvordan virksomheten skal driftes. Last ned malen her.

Skal du starte AS? På Starte-AS.no fyller du kun ut et enkelt skjema, så ordner vi resten for deg.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!