Hva er timeregistrering

Timeregistrering vil si å registrere timer du jobber, i for eksempel et timeregistreringsprogram. Det er ikke alle yrker som bruker timeregistrering, men det er vanlig i yrker som registrerer arbeidstid og overtid, eller som fakturerer for timene de jobber. 

Timeregistrering vil si å registrere timer du jobber, i for eksempel et timeregistreringsprogram. Det er ikke alle yrker som bruker timeregistrering, men det er vanlig i yrker som registrerer arbeidstid og overtid, eller som fakturerer for timene de jobber. 

Håndverkere, advokater, vaskepersonell, grafiske designere og konsulenter er typiske yrker det er vanlig å bruke timeregistrering. 

Hvorfor skal du føre timer?

Timeregistrering for å kunne fakturere

For yrker som jobber timebasert, er de registrerte timene dokumentasjon på hvor mye du har jobbet og hva du skal ta betalt for. Det er viktig å føre timer slik at du kan skille mellom hva som er interne timer og hva du kan fakturere for. 

Timeregistrering for prosjekter

Mange bedrifter bruker også timeregistrering for å se hvor mye tid de bruker på ulike prosjekter eller arbeidsoppgaver innad i bedriften. På den måten kan dere se om dere prioriterer tiden riktig, og finne ut den reelle tiden som blir brukt på de forskjellige oppgavene. 

Timeregistrering for overtid

I bedrifter der det jobbes overtid i perioder, er det også nyttig å registrere timer. Da har du dokumentasjon på hvorfor de ansatte har jobbet overtid og hvor mye overtid de har jobbet. Se hvilke regler som gjelder for overtid

Timeregistrering i skyen

Du kan føre timer manuelt på et ark eller på post-it-lapper på kontoret ditt, men det blir mer og mer vanlig å registrere timer i et nettbasert, digitalt timeregistreringsprogram. 

Det finnes mange fordeler med å registrere timer digitalt. Du kan for eksempel registrere timer hvor enn du er, og det er enkelt for både arbeidsgiver og ansatt å få tilgang. Det er fort gjort å registrere timer når du er ute på oppdrag, når du kommer hjem eller i løpet av arbeidsdagen. 

Du har også gyldig dokumentasjon når du skal fakturere. Det er nemlig lovpålagt å ha dokumentasjon for alle timene du skal fakturere, og et timeregistreringsprogram er en troverdig dokumentasjon. 

Les mer om timeregistrering

Timeregistrering med Timerabbit

Med timeregistreringstjenesten Timerabbit kan du føre timer for deg selv, kunder og prosjekter, ta ut timelister, registrere ferie og fravær, ha elektronisk personalliste og stemplingsur.

Alt kan gjøres på datamaskin, nettbrett eller mobil, hvor du også kan sende ut SMS med viktige beskjeder til de ansatte. 

I Timerabbit betaler du kun for antall ansatte. Prøv det gratis i 30 dager.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!