Hva er revisjon

Revisjon betyr regnskapskontroll, og vil si at en ekstern part gjennomgår og godkjenner de økonomiske forholdene i en bedrift. Revisjon er en måte å se om årsregnskapet eller annet i en bedrift er utført i henhold til lover og regler.

Revisjon betyr regnskapskontroll, og vil si at en ekstern part gjennomgår og godkjenner de økonomiske forholdene i en bedrift. Revisjon er en måte å se om årsregnskapet eller annet i en bedrift er utført i henhold til lover og regler.

Revisjonen utføres av en ekstern revisor. 

Hvilke bedrifter er revisjonspliktige?

Hvis bedriften din er regnskapspliktig, som vil si at bedriften er pliktig til å utarbeide årsregnskap, så er som regel bedriften din revisjonspliktig. Hvis bedriften din har under sju millioner kroner i driftsinntekter i løpet av et år, kan dere selv bestemme at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette skal meldes inn til Brønnøysundregistrene. Bedrifter som ikke er regnskapspliktige, er da ikke revisjonspliktige.

Du kan likevel få bruk for en revisor, som hvis du for eksempel vil ha tingsinnskudd i et aksjeselskap når du går fra ENK til AS.

Hvordan fungerer revisjon?

Revisjon skal være uavhengig fra bedriften, og revisoren som gjennomfører revisjonen skal ikke ha noen forbindelse til bedriften. Revisoren som gjennomfører revisjon er derfor ekstern.

Det er ingen regler for hvor ofte du bør ha revisjon i bedriften din, men det anbefales at det skjer årlig. Spesielt ved endringer i bedriften. En revisor kan også bistå med rådgiving. Da kan bedriften være sikker på at regnskap og drift blir utført på korrekt måte etter lover og regler. 

Autorisert revisor gjennomfører revisjon 

Revisjon blir gjennomført av en revisor. Før eksisterte det to autoriserte revisorer, statsautorisert revisor og registrert revisor. Fra og med 1. januar 2021 er alle revisorer autoriserte revisorer. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev