Hva er honorar

Et honorar er en form for pengegodtgjørelse som skiller seg fra lønn i den forstand at det er av tidsbegrenset art eller begrenset til et bestemt arbeid som gjøres. 

Et honorar er en form for pengegodtgjørelse som skiller seg fra lønn i den forstand at det er av tidsbegrenset art eller begrenset til et bestemt arbeid som gjøres. 

Begrepet brukes gjerne om betaling til såkalte frie yrker som kunstnere og advokater, og for verv som styrearbeid i organisasjoner eller bedrifter.

Hvem kan få honorar?

For å kunne motta honorar er det noen krav som må oppfylles. Som nevnt er det kun åpent for å honorere for et bestemt arbeid eller tidsbegrenset arbeid. Den som tar oppdraget skal ha det økonomiske ansvaret og stå for egne driftsmidler i utføringen av arbeidet. Honorering skjer på bakgrunn av et anbud.

Styremedlemmer og styreleder i en virksomhet ikke motta honorar, dette står bedriftens eiere selv fritt frem til å bestemme på generalforsamlingen.

Les mer om bokføring i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!