Hva er omdømme

Omdømme til bedriften din er den samlede oppfatningen av bedriften din. For noen bedrifter er omdømmet viktig lokalt, for andre i bransjen og noen på et nasjonalt nivå. Det kommer an på hvem kundebasen din er og hvilken bransje du er i, samt størrelse på bedriften din. 

Omdømme til bedriften din er den samlede oppfatningen av bedriften din. For noen bedrifter er omdømmet viktig lokalt, for andre i bransjen og noen på et nasjonalt nivå. Det kommer an på hvem kundebasen din er og hvilken bransje du er i, samt størrelse på bedriften din. 

Et godt omdømme vil være med på å øke tilliten til kundene dine og kan hjelpe deg med å få flere kunder og investorer. Godt omdømme kan være en faktor til god likviditet og kan bidra til mer omsetning. 

Har du et godt omdømme kan det gjøre bedriften din konkurransedyktig. Bedrifter med godt omdømme kan ofte ta mer betalt for en tjeneste enn de med dårlig omdømme. De må tiltrekke seg kunder ved hjelp av lav pris. 

Hva påvirker et omdømme?

Et omdømme bestemmes ut fra omgivelsene. Har du misfornøyde kunder kan ordet begynne å gå, og omdømmet vil bli verre. Et omdømme bestemmes også at faktorer som samfunnsansvar. I hvilken grad tar bedriften ansvar for nærmiljøet, ansatte og klima er faktorer som er med på å påvirke andres mening om deg. 

Med et klimaregnskap kan bedriften synligjøre sitt klimaarbeid og effekten av ulike tiltak. Se hvordan du lager et klimaregnskap til bedriften din.


Hvordan få et godt omdømme?

Først og fremst bør du ha et godt forhold til kunder og andre bedriftsrelasjoner. Er du utilgjengelig, ikke lytter etter kundene sitt behov eller lite løsningsorientert, kan du oppleve at folk oppfatter deg og bedriften på en negativ måte. 

Bli kjent med kundene dine og behovene deres, svar leverandører og samarbeidspartnere innen rimelig tid og ta vare på de ansatte. Prater ansatte og kunder varmt om deg, vil det gi deg et bedre omdømme. 

Strekker du deg for det lille ekstra med god kundeservice, tar samfunnsansvar for lokalsamfunnet og tar bærekraftige valg i bedriften din er dette ting som gjør at omdømmet ditt vil bli enda bedre. Disse faktorene er spesielt viktig for større bedrifter. Jo større bedriften er, jo høyere krav stilles fra de rundt. 

Omdømme er en del av bedriftens goodwill 

Innenfor regnskap snakker vi om goodwill som den merverdien en bedrift har i tillegg til de faktiske verdiene som er selskapet. Dette påvirkes av for eksempel av et godt omdømme. Da kan bedriften din være verdt mer enn verdiene du har på papiret. Les mer om hva goodwill er her. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!