Hva er merverdiavgiftskompensasjon

Noen virksomheter kan få kompensasjon for MVA ved enkelte fradrag. Dette kalles merverdiavgiftskompensasjon. 

Noen virksomheter kan få kompensasjon for MVA ved enkelte fradrag. Dette kalles merverdiavgiftskompensasjon. 

I tillegg til kommuner og fylkeskommuner, kan noen typer private og ideelle virksomheter få tilbakebetalt merverdiavgift de har betalt (momskompensasjon). 

Det gjelder

 • flere typer frivillige organisasjoner
 • barnehager
 • interkommunale bedrifter
 • kirkelig fellesråd og meningsråd
 • private eller ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- og sosiale tjenester for kommune eller fylkeskommune

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Driver du med frivillig aktivitet? I 2010 ble det innført en ordning som gjør det mulig for frivillige organisasjoner å få tilbakebetalt MVA. 

De aller fleste, både privatpersoner og bedrifter, betaler MVA når de kjøper varer eller tjenester. Frivillige organisasjoner kan søke om å få tilbakebetalt momsen de har betalt, slik at de kan bruke mer penger på det frivillige arbeidet. 

Slik ønsker staten å fremme frivillig aktivitet. 

Les også: Hva er MVA?

Frivillige organisasjoner bygges på, tro det eller ei – frivillig innsats – og kjennetegnes ved at de ikke er offentlig styrte og ikke skal ha fortjeneste. Det kan være et lag, et forbund, et nettverk eller en paraplyorganisasjon. Eksempler på store frivillige organisasjoner i Norge, er Norges Røde Kors og Redd Barna. 

Hvilke organisasjoner kan få kompensasjon for MVA?

Det er noen krav for å få merverdiavgiftskompensasjon:

 • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. 
 • Det må være en demokratisk ikke-økonomisk forening, en tros- og livssynsorganisasjon eller en stiftelse.

Aksjeselskaper som eies 100 % av en eller flere organisasjoner som oppfyller kravene, kan også få kompensasjon. Det må i så fall inkluderes i søknaden til hovedorganisasjonen. 

Forskriften for merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner viser også til unntak som ikke får kompensasjon. Det gjelder for eksempel organisasjoner under konkursbehandling, lukkede organisasjoner, fagforeninger, studieforbund, partipolitiske organisasjoner og Den norske kirke.

Hvordan få merverdiavgiftskompensasjon?

For å få kompensasjon for MVA, må organisasjonen sende en søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvis det er en del av en større organisasjon, må den nasjonale organisasjonen samle inn informasjon fra alle medlemsorganisasjonene og sende inn en felles søknad.

Søknadsfristen er 1. september hvert år. 

Hvordan bokføre merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner bokfører vanligvis merverdiavgiftskompensasjon på konto 3400. 

 • Debet på bankkontoen det ble betalt til. 
 • Kredit på konto 3400 Offentlige tilskudd. 

Frivillige organisasjoner har ikke krav om å følge standard kontoplan. De skal heller ikke bokføre med MVA-koder eller sende inn MVA-melding. 

Prøv Conta gratis

Merverdiavgiftskompensasjon for andre selskaper

Hvis du driver en barnehage, et interkommunalt selskap eller utfører lovpålagte helse-, undervisnings- og sosiale tjenester for en kommune eller fylkeskommune, kan du ha rett på kompensasjon for MVA. 

Du kan også få kompensasjon hvis deler av virksomheten har kompensasjonsrett, og andre deler ikke. 

Disse tjenestene er unntatt MVA, noe som betyr at de heller ikke har fradragsrett. Staten har derfor bestemt at disse bransjene kan få merverdiavgiftskompensasjon slik at ikke tjenestene blir dyrere enn nødvendig. 

Krav til kompensasjon for andre selskaper

Selv om du driver et selskap som i utgangspunktet har rett på kompensasjon for MVA, er det noen krav som må oppfylles i tillegg:

 • Første gang du sender kompensasjonsmelding, må virksomheten ha krav på minimum 20 000 kroner kompensasjon for MVA.
 • Varene og tjenestene som er kjøpt skal brukes i bedriften. 
 • Selgeren er MVA-registrert og har beregnet MVA på salget. 
 • Det må stå MVA på kvitteringen eller fakturaen. 

Obs! Hvis bedriften din er MVA-registrert, kan den ikke få kompensasjon for de vanlige fradragene i MVA-meldingen. Du kan heller ikke få kompensasjon for varer og tjenester uten fradragsrett, for eksempel innkjøpte bøker.

Send søknad via Skatteetaten

Private selskaper som krever kompensasjon for MVA, skal levere en kompensasjonsmelding for merverdiavgift via Skatteetaten

Den tar utgangspunkt i regnskapet ditt, så vær nøye med å bokføre alle kjøp og legge inn riktige MVA-koder. 

Fristene for kompensasjonsmelding er de samme som fristene for MVA-melding:

 • 10. februar (6. termin)
 • 10. april (1. termin)
 • 10. juni (2. termin)
 • 31. august (3. termin)
 • 10. oktober (4. termin)
 • 10. desember (5. termin)

Hvis fristen havner på en helgedag eller rød dag, flyttes den til neste virkedag. Se alle frister for næringsdrivende →.

Det er ikke mulig å søke om utsettelse av kompensasjonsmeldingen. 

Hvordan bokføre merverdiavgiftskompensasjon for bedrifter

Bedrifter bokfører kompensasjon for MVA slik:

 • Debet på bankkontoen det ble betalt ut til.
 • Kredit på konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift.

Selskaper med rett til MVA-kompensasjon bokfører ved hjelp av MVA-koder og avslutter MVA-melding på samme måte som andre bedrifter i Conta

MVA-meldingen må derimot sendes inn manuelt, fordi den må bekreftes av en revisor. Du kan enkelt gi tilgang til en revisor i Conta, slik at de kan kontrollere direkte i systemet. 

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!