Hva er reskontro

Reskontro finner du i regnskapet ditt, og det viser om du skylder eller noen skylder deg penger. Du har kundereskontro som viser hva kundene skylder deg, og du har leverandørreskontro som viser hva du skylder leverandørene dine. 

Reskontro finner du i regnskapet ditt, og det viser om du skylder eller noen skylder deg penger. Du har kundereskontro som viser hva kundene skylder deg, og du har leverandørreskontro som viser hva du skylder leverandørene dine. 

Alle bedrifter er pålagt å ha reskontroer i regnskapet sitt. Du finner reskontroene dine i regnskapsprogrammet du bruker. I Conta finner du reskontroene dine under RAPPORTER > RESKONTRO. 

Hva er leverandørreskontro og kundereskontro 

I regnskapet ditt har du to hovedkontoer for kunder og leverandører. Disse er kalt 1500 kundefordring og 2400 leverandørgjeld. Du bruker ikke disse når du bokfører, men kontoene viser totalsum for hva du har kjøpt og hva du har solgt. 

For å ha oversikt over hvilke leverandører og kunder du har, bør du ha underkontoer knyttet til spesifikke kunder og leverandører hvor du fører alle transaksjonene dine. Underkontoene har enten tallene 1500 eller 2400, samme som hovedkontoen men med samme navn som kunden eller leverandøren. 

Det er disse kontoene som kalles reskontro. De individuelle kontoene tilpasset kunder og leverandører. 
Les mer om reskontroer i Conta.

Prøv Conta sitt regnskapsprogram! Smart og enkel bokføring.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev