Hva er reskontro

Reskontro finner du i regnskapet ditt, og det viser om du skylder eller noen skylder deg penger. Du har kundereskontro som viser hva kundene skylder deg, og du har leverandørreskontro som viser hva du skylder leverandørene dine. 

Reskontro finner du i regnskapet ditt, og det viser om du skylder eller noen skylder deg penger. Du har kundereskontro som viser hva kundene skylder deg, og du har leverandørreskontro som viser hva du skylder leverandørene dine. 

Alle bedrifter er pålagt å ha reskontroer i regnskapet sitt. Du finner reskontroene dine i regnskapsprogrammet du bruker. I Conta finner du reskontroene dine under REGNSKAPSRAPPORTER > RESKONTRO i menyen.

Ifølge bokføringsloven skal du kunne legge frem leverandør- og kundespesifikasjoner minst hver fjerde måned, altså en oversikt over hva du har kjøpt fra leverandører og solgt til kundene dine.

Det betyr i praksis at du må utarbeide rapporter som viser kjøp, salg og betalinger for hver leverandør og kunde.

Hva er leverandørreskontro og kundereskontro 

I regnskapet ditt har du to hovedkontoer for kunder og leverandører. Disse er kalt 1500 kundefordring og 2400 leverandørgjeld. Du bruker ikke disse når du bokfører, men kontoene viser totalsum for hva du har kjøpt og hva du har solgt. 

For å ha oversikt over hvilke leverandører og kunder du har, bør du ha underkontoer knyttet til spesifikke kunder og leverandører hvor du fører alle transaksjonene dine. Underkontoene har enten tallene 1500 eller 2400, samme som hovedkontoen men med samme navn som kunden eller leverandøren. 

Det er disse kontoene som kalles reskontro. De individuelle kontoene tilpasset kunder og leverandører. 

Du kan sette opp kundereskontroer i Conta sitt regnskapsprogram ved å gå til menyfanen KUNDER og trykke NY KUNDE, eller ved å gå til LEVERANDØRER og trykke NY LEVERANDØR. 

Du kan også opprette kunde og leverandørkontoer når du er i gang med å føre et bilag.

Når du du bruker Conta føres alle fakturaene dine automatisk, og du kan bruke enkle veiviserne når du skal registere kjøp.

Hvorfor føre på reskontro?

Hvis du kun hadde brukt kontoene 1500 og 2400 hadde det fort blitt vanskelig å finne frem til spesifikke kjøp og salg.

I reskontroene dine brytes 1500 og 2400 opp i mindre rapporter, slik at du enkelt kan se hva som er betalt og hva som gjenstår å betale. Sporbart regnskap er et krav i bokføringsloven.

Det blir også lettere å oppdage feil i føringen fordi en kundereskontro vil ha plussaldo og en leverandøreskontro vil ha minus:

Prøv Conta sitt regnskapsprogram! Smart og enkel bokføring.


Prøv Conta gratis

Hvert salg skal føres som pluss på en kunde. Når kunden har betalt fører du det samme beløpet i minus, og kontoen ender opp i null. En minussaldo på kundereskontroen betyr at du har ført salget eller betalingen feil.

På samme måte skal det aldri være en plussaldo på leverandøreskontroene: kjøpet føres som minus, og innbetalingen som pluss.

Med reskontroer kan du også sjekke at det du har ført stemmer med det kundene og leverandørene dine har i sitt regnskap. Det kalles å ta avstemming. Da sender du kunden eller leverandøren en oppsummering av reskontroen din. Den bør være lik deres versjon.

Reskontro i Conta

I Conta sitt regnskapsprogram finner du individuelle kundereskontroer under menyfanen KUNDER og deretter KUNDEKORT. Gå til LEVERANDØRER og DETALJER for å se individuelle leverandørreskontroer. 

Under menyfanen RAPPORTER finner du oppstillinger av alle reskontroene dine, her kan du sortere på åpne poster eller periode. En åpen post er en føring hvor salget eller kjøpet er registrert, men det ikke er betalt enda. Slik kan du til enhver tid se hva som er utestående.

Totalsummen viser hvor mye kundene dine skylder deg. Den skal alltid være i null eller i pluss. Leverandørreskontroene din skal alltid være i null eller i minus. Du kan også søke etter individuelle kunder og leverandører.

I de aldersfordelte reskontroene dine kan du se hvor mye penger som er skyldig basert på hvor lenge det er siden fakturaen forfalt.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!