Hva er konkurs

Privatpersoner, enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre virksomheter kan gå konkurs og kommer som regel som følge av dårlig likviditet. Det vil si at du ikke lenger har god nok evne til å betale for deg. 

Privatpersoner, enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre virksomheter kan gå konkurs og kommer som regel som følge av dårlig likviditet. Det vil si at du ikke lenger har god nok evne til å betale for deg. 

For at en person eller en bedrift skal bli slått konkurs må den være insolvent. Den som blir slått konkurs blir omtalt som skyldneren. Å være insolvent vil si at skyldneren har problemer med å betale for de økonomiske forpliktelser sine etter hvert som regninger og frister forfaller. Dette kan for eksempel være hvis en bedrift ikke klarer å betale husleien for lokalet sitt, eller betale fakturaer for varelageret sitt. 

Hva skjer når en bedrift blir slått konkurs? 

Når du blir slått konkurs mister du retten til å bestemme over bedriftens eiendeler. Det vil da bli oppnevnt en bobestyrer, ofte en advokat, som overtar disposisjonsretten over eiendelene. Bobestyreren bestemmer verdien på eiendelene og størrelsen på gjelden til bedriften. 

Det er forskjell på om bedriften er enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Som innehaver av enkeltpersonforetak så står du juridisk ansvarlig for bedriften. Er verdien på eiendelene mindre enn gjelden, går du også personlig konkurs hvis bedriften din slås konkurs. 

Aksjeselskap tryggest ved konkurs

Går et aksjeselskap konkurs, står ikke eierne personlig ansvarlig. Skal du starte bedrift med en viss risiko eller større utlegg, vil aksjeselskap være det tryggeste. I et aksjeselskap er det styret som har ansvar for det økonomiske. Det kan likevel oppstå erstatningskrav for styret og eiere i et AS, hvis det viser seg at de for eksempel har prioritert å betale et selskap med familiær tilknytning fremfor andre bedrifter. 

Start aksjeselskap

Skal du ha mye varelager, dyre maskiner eller mange ansatte så er aksjeselskap den tryggeste foretaksformen. Registrerer bedriften på Start-as.

Går du konkurs må du huske å avslutte alle avtaler som regnskapsprogram, annonseringer og lignende så det ikke fortsetter å løpe. Hvis ikke kan du risikere å motta regninger selv etter at bedriften ikke eksisterer lenger.

Les mer om konkurs her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!