Hva er leverandør

En leverandør er et firma eller en privatperson som har levert varer eller tjenester til bedrifter. Leverer en leverandør et produkt til en bedrift.

En leverandør er et firma eller en privatperson som har levert varer eller tjenester til bedrifter. Leverer en leverandør et produkt til en bedrift.

Det kan være alt fra utstyr til møbler, eller varer som er ment for videresalg. En klesbutikk bruker leverandører for å kjøpe inn klær til butikken sin. 

Regnskapsmessig er alt du kjøper fra leverandør, uavhengig om du lager varen eller ikke. Dette er fordi i regnskapet så regnes alt du kjøper som kjøpt fra leverandør, både tjenester, råvarer og ferdige produkter. 

I dagligtalen derimot skiller vi ofte mellom produsent og leverandør. En produsent er den som har produsert noe, mens en leverandør er den som leverer varer videre. Dette er ofte da et mellomledd. I mindre firmaer kan produsenten og leverandøren være samme. Kjøper du en vare som privatperson fra nettbutikk, sier vi sjeldent at du har handlet fra en leverandøren selv om det er levert til deg.

Hvordan bokfører jeg en faktura fra en leverandør? 

Kjøper du et produkt eller en tjeneste vil du vanligvis få en faktura fra leverandøren, og det kalles en leverandørfaktura. En slik faktura bokføres i regnskapet som pluss (debet) på en kostnadskonto og minus (kredit) på en egen konto for den leverandøren. 

Alle leverandører har kontonummer 2400, men de er sortert etter navn som leverandører innenfor kontogruppe 24. Denne måten å organisere det på i regnskapet kalles reskontro. Reskontroen for en leverandør, eller leverandørreskontro som det også er kalt, viser alle fakturaer, kreditnotaer og betalinger som har foregått mellom bedriften din og denne leverandøren.

Når du betaler en leverandør bokføres dette i regnskapet pluss (debet) på konto 2400 med leverandørnavnet og minus (kredit) på bankkontoen det er betalt fra.


Hvor finner jeg leverandører i Conta?

Du finner leverandørene dine under menyfanen LEVERANDØRER i regnskapsprogrammet. Her kan du også legge til nye leverandører eller se leverandørlister.

Vil du føre regnskapet med Norges smarteste regnskapsprogram? Da må du prøve Conta!


Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!