Hva er lagerstyring

Lagerstyring er et system som hjelper deg å holde kontroll med varelageret til bedriften din. I et lagerstyringssystem legger du inn varene når du får dem inn i bedriften din. Systemet vil så telle underveis hvor mye du selger slik at du vet når du må bestille nye varer.

Lagerstyring er et system som hjelper deg å holde kontroll med varelageret til bedriften din. I et lagerstyringssystem legger du inn varene når du får dem inn i bedriften din. Systemet vil så telle underveis hvor mye du selger slik at du vet når du må bestille nye varer.

Lagerstyringssystemet ditt kan være koblet opp mot ordrer eller fakturering, eller på andre måter holder orden på hvor mange varer du selger.

Ved god utnyttelse av et program for lagerstyring, vil du kunne bedre inntjeningen til bedriften. Lagerstyring vil også sørge for mer effektiv drift. Du vil ha god oversikt over salgstall og basert på det kunne forutse etterspørsel. På den måten både sørge for at en har varer tilgjengelig på lager når det trengs. Men du vil også minimere størrelsen på varelageret slik at en ikke binder opp for mye penger i å ha et stort varelager.

Må vi ha varetelling når vi bruker lagerstyring? 

Selv om du har et effektivt system for lagerstyring må du likevel gjennomføre varetelling minimum en gang i året. Dette kan være fordi varetelling kan bli påvirket av svinn, tyveri, skader på varer og lignende. Varetelling kan likevel bli enklere når du har ferdige lister over hvilke varer du skal ha på lager og gir deg noe å sammenligne med. Etter varetellingen oppdateres lagerstyringen med reelle tall hvis antallet ikke skulle stemme.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!