Hva er bankinnskudd

Bankinnskudd betyr helt enkelt at du eller bedriften plasserer penger i bank.

Bankinnskudd betyr helt enkelt at du eller bedriften plasserer penger i bank.

Dette er regnet som en veldig sikker oppbevaring av penger, med statlig garanti i bunnen: Her til lands garanterer Bankenes Sikringsfond for 2 millioner i innskudd per juridiske enhet (altså enten en bedrift eller en person), hvis noe skulle skje med banken.

Innskudd kan fremdeles gjøres kontant, men det er vanligst med elektroniske innskudd i dagens banker. Utgifter som er betalt kontant kan også medføre at du ikke kan trekke beløp på MVA-meldingen.

Når privatpersoner og bedrifter plasserer penger i bankene som bankinnskudd, sikrer dette igjen at bankene kan låne ut penger til kundene sine. 

Bankinnskudd = likvide midler

Kontanter i form av bankinnskudd er bare en av flere måter å oppbevare verdier på. Andre metoder kan være aksjesparing, aksjeporteføljer, investering i eiendom, utstyr, m.m. 

Bankinnskudd er regnet som den mest likvide måten å oppbevare verdi på, ettersom det allerede er kontanter som kan disponeres og ikke trenger å bli gjort om til omsettelige midler først gjennom for eksempel salg av eiendom.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!