Hva er årsberetning

En årsberetning er et eget dokument som skal signeres av styremedlemmer og daglig leder i et selskap.

En årsberetning er et eget dokument som skal signeres av styremedlemmer og daglig leder i et selskap.

Årsberetningen utarbeides sammen med årsregnskapet og skal ligge vedlagt sammen med årsregnskapet, hvis selskapet er pliktig til å ha årsberetning. Dette er kun viktig for større bedrifter. Årsberetningen gir deg informasjon om bedriftens aktiviteter, utviklingen i løpet av det siste året, og andre forutsetninger som ligger til grunn for at bedriften skal drive videre.

Hvem må levere årsberetning?

Det er kun større selskaper som må levere årsberetning. Hvis du driver en mindre virksomhet, trenger du ikke å tenke på årsberetning, men noen velger allikevel å gjøre dette siden det er et nyttig hjelpemiddel for investorer for å forstå en bedrift bedre.

Usikker på størrelsen på selskapet ditt? Ifølge regnskapsloven anses små foretak å være de som oppfyller minst to av følgende kriterier:

  • Salgsinntekter under 70 millioner kroner.
  • Summen av eiendeler i balansen overstiger ikke 35 millioner kroner.
  • Under 50 årsverk.

Hva må en årsberetning inneholde?

Det er flere krav du må vite om, men det er også rom for å rapportere om hendelser eller forhold som ikke er dekket av regnskapsloven. Årsberetningen gir ikke bare informasjon om økonomisk status, men den viser også andre ting som påvirker bedriftens utvikling. Eksempel på andre ting som kan være i årsberetningen er antall ansatte, kjønnsbalanse eller samfunnshendelser som har innvirkning på driften.

Målet med årsberetningen er at den skal gi mer informasjon enn det årsregnskapet viser, slik at du kan forstå mer av bedriftens økonomi og fremtidsutsikter. Dette er spesielt interessant for potensielle investorer eller andre som er interesserte.

Ønsker du hjelp med en regnskapsfører?


Få 3 gratis tilbud fra regnskapsførere.


Finn regnskapsfører →

Slik leverer du årsberetning

Fristen for å godkjenne årsberetningen er samme dato som for årsregnskapet, altså 30. juni. Men fristen for å sende inn årsberetningen er en måned senere, 31. juli. Det er en fast dato som gjentar seg hvert år, da fristen alltid er seks måneder etter regnskapsårets avslutning, som er 31. desember.
Se alle frister for aksjeselskap.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!